Komunikacja PHP->LottoCad

LC<<  LC<  LC> 

Każde wywołanie skryptu PHP powoduje że do silnika PHP przekazywane są zmienne i funkcje wbudowane oraz polecenia i funkcje makr uruchamiajacych funkcje, pola i przyciski menu i formularzy.