Serwer HTTP

LC<<  LC<  LC> 

Serwer HTTP jest usługą z którą program porozumiewa się z pomocą protokołu sieciowego TCP/IP. Serwer ten działa lokalnie wykorzystując lokalny numer IP 127.0.0.1 ale w celu ułatwienia przy wywoływaniu stron interaktywnych korzysta się ze standardowego serwera nazw i zamiast wywoływać stronę podając jej adres IP (127.0.0.1) wywołuje się ja po jej nazwie. Nazwą serwera lokalnego, jest nazwa "localhost".

 

Wówczas zamiast adresu http://127.0.0.1:8086/moja_strona.php  można wpisać adres http://localhost:8086/moja_strona.php

 

Adres localhost zawsze skojarzony jest z katalogiem "root", najlepiej aby role tego katalogu przejął katalog "Script" gdzie program przechowuje skrypty PHP. lokalizację można zmieniać edytując plik z katalogu Config o nazwie "Aliases.xml".

 

Jeżeli skrypt umieścisz w innym katalogu niż domyślny katalog ( np C:/Program Files/Wojar Software/Lotto CAD/Script/) to wówczas możesz posłużyć się następną opcją a mianowicie stworzyć tzw Alias. Alias jest skrótem (podobnie jak wyżej nazwa zastępuje numer IP) który umożliwi przeglądarce znalezienie skryptów jeżeli umieścisz je w innym miejscu niż katalog domyślny. Na podstawie nadanej Aliasem nazwie skrótowej, przeglądarka łatwo znajdzie i wykona Twój skrypt.

Np jeżeli skrypt umieścisz w katalogu D:/moje skrypty/ to dodaj w tej opcji alias (skrót) który będziesz używał wywołując skrypt z przeglądarki.

 

od tej chwili wpisując w przeglądarce adres nie musisz się martwić że skrypt nie zostanie odnaleziony i adres z użyciem aliasu będzie odnaleziony właściwie. Ten adres będzie wyglądał tak : http://localhost:8086/moje_skrypty/twoj_skrypt.php. Jak widać użycie w adresie aliasu "moje_skrypty" skieruje przeglądarkę tam gdzie trzeba a wiec do katalogu "D:/moje skrypty/".

Skrypt może być w innym katalogu a zostanie odnaleziony jeżeli adres będzie zawierał nazwę aliasu. Np alias o nazwie <moje_skrypty> z a umieszczony w dowolnym miejscu na dysku np w katalogu  D:\Moje skrypty\ zostanie odnaleziony jeżeli w przeglądarce umieścimy adres zawierający nazwę aliasu :

 

 

 

Aliasy są zapisywane w pliku XML i ma on prostą budowę i można go edytować w każdym edytorze tekstowym . np Notatnik, ale polecam darmowy program Notepad++.

 

budowa pliku Aliases.xml :

 

<?xml version="1.0"?>

 

 

 <moje_skrypty>D:\Moje Skrypty\</moje_skrypty>

</Aliases>

 

Jak widać nazwy aliasów są objęte tagami (tag to znacznik/nazwa/ otoczona nawiasami ostrymi <>) <nazwa_aliasu>katalog aliasu</nazwa_aliasu>.

 

Uwaga nazwa aliasu nie może zawierać spacji, w celu oddzielenia można użyć znaku podkreślenia _. nnp "nazwa_aliasu".

 

 

Ostatnia opcja to opcja pozwalają/zabrania wyświetlać katalogi jako strony html w przeglądarce internetowej. Przykład : przy włączonej tej opcji wpisanie adresu

 

http://localhost:8086/

 

(musi być zakończony znakiem "/" co znaczy pokaż katalog(folder))

 

browse_dir