Funkcje makr

LC<<  LC<  LC> 

 

 

delphi_run_macro('POLECENIE',$par1,$par2)

 

Wykonuje makro-polecenie, przez wywołanie funkcji wewnętrznej LottoCada

tak jak to robisz wybierając te polecenia z menu lub klikasz na pozycje menu

programu lub wprowadzasz dane i opcje do menu.

Działanie funkcji zależne jest od tekstu 'POLECENIE':

 

delphi_run_macro('MENU_FULL_GEN');

 

generuje system pełny, symuluje wcisnięcie przycisku menu

Kombinacje>>System Pełny z liczb pola edycji

 

delphi_run_macro('MENU_FILTER_FULL_GEN');

 

generuje system pełny z filtracją, symuluje wcisnięcie przycisku menu

Kombinacje>>Odfiltrowany System Pełny z liczb pola edycji

 

delphi_run_macro('MENU_ZONESYSTEM_TO_MEMOA');

 

generuje system strefowy do pola zakłady

Kombinacje>>Generuj system strefowy

 

delphi_run_macro('MENU_ZONESYSTEM_TO_MEMOB');

 

generuje system strefowy do pola zakłady

Kombinacje>>Generuj system strefowy

 

 

delphi_put_input('POLECENIE',$text);

 

Wpisuje do pól programu i pól edycji menu i opcji

wartości przekazane jako drugi parametr(tekst)

*************************************************/

Działanie funkcji zależne jest od tekstu 'POLECENIE':

 

 

delphi_put_input('MAIN_EDIT_DRAW',$str);

 

wpisanie liczb do głównego pola losowań.

przykład $str="1 10 12 24 37";

lub bezpośrednio delphi_put_input('MAIN_EDIT_DRAW',"1 10 12 24 37");

 

delphi_put_input('MAIN_EDIT_INTICKET',$str);

 

Ustawienie pola menu Kombinacje>>Liczb w zakładzie.

przykład $str="6";

lub bezpośrednio delphi_put_input('MAIN_EDIT_INTICKET',"6");

 

 

 

Ustawienie pola menu Kombinacje>>Poziom wybierania ze stref.

przykład $str="2";

lub bezpośrednio delphi_put_input('MAIN_SELECT_FROM_ZONE',"2");

 

delphi_put_input('PERM_EDIT_MAIN',$str);

 

Ustawienie pola liczb do generacji w formularzu Permutacje.

przykład $str="1 10 12 24 37";

lub bezpośrednio delphi_put_input('PERM_EDIT_MAIN',"1 10 12 24 37");

 

delphi_put_input('PERM_EDIT_EXPOTENTIAL',$str);

 

Ustawienie pola Wykładnik w formularzu Permutacje.

przykład $str="2.5";

lub bezpośrednio delphi_put_input('PERM_EDIT_EXPOTENTIAL',"2.5");

 

delphi_put_input('PERM_EDIT_HARD',$str);

 

Ustawienie pola Wstaw Twarde w formularzu Permutacje.

przykład $str="12 24";

lub bezpośrednio delphi_put_input('PERM_EDIT_HARD',"12 24");

 

delphi_put_input('PERM_EDIT_INTICKET',$str);

 

Ustawienie pola Liczb w zakładzie w formularzu Permutacje.

przykład $str="6";

lub bezpośrednio delphi_put_input('PERM_EDIT_INTICKET',"6");

 

delphi_put_input('PERM_EDIT_TICKETS',$str);

 

Ustawienie pola Zakładów w formularzu Permutacje.

przykład $str="24";

 

 

delphi_put_input('PERM_SET_PERCENT_COLD',$str);

 

Ustawienie wykładnicza Podział % w formularzu Permutacje.

przykład $str="50"; // ustawienie w połowie zimne gorące

lub bezpośrednio delphi_put_input('PERM_SET_PERCENT_COLD',"50");

 

delphi_put_input('PERM_SET_COMBINE_MODE',$str);

 

Ustawienie rodzaju kombinacji w formularzu Permutacje.

wartości od 0 do 13

przykład $str="4"; // zaznacza Chybił-Trafił z Wszystkich liczb

lub bezpośrednio delphi_put_input('PERM_SET_COMBINE_MODE',"4");

 

delphi_put_input('PERM_CHK_FORCE_EQUAL',$str);

 

Włącza/Wyłącza opcję "Wymuszaj równomierność"

$str="0" wyłącza, $str="1" włącza opcję.

 

delphi_put_input('PERM_CHK_INSERT_HARD',$str);

 

Włącza/Wyłącza opcję "Wstaw 'twarde'"

$str="0" wyłącza, $str="1" włącza opcję.

 

 

 

 

$str="0" wyłącza, $str="1" włącza opcję.

 

 

delphi_put_input('PREDICT_HOT_PART_PERCENT',$str);

 

Ustawienie "Procent wybierania z list"

Gorące/Zimne w formularzu PROGNOZY.

przykład $str="50"; // ustawienie w połowie zimne gorące

lub bezpośrednio delphi_put_input('PREDICT_HOT_PART_PERCENT',"50");

 

delphi_put_input('PREDICT_QUANT_FROM',$str);

 

Ustawienie "Start"

Start okresów analizy w formularzu PROGNOZY.

przykład $str="1"; // zaczynamy od okresu jednodniowego

lub bezpośrednio delphi_put_input('PREDICT_HOT_PART_PERCENT',"1");

 

delphi_put_input('PREDICT_QUANT_COUNT',$str);

 

Ustawienie "Ile grup"

Ile grup okresów analizy w formularzu PROGNOZY.

przykład $str="10"; // analizuj do 10 dniowego okresu

lub bezpośrednio delphi_put_input('PREDICT_QUANT_COUNT',"10");

 

delphi_put_input('PREDICT_DRAW_OFFSET',$str);

 

 

Offset od ostatniego losowania dla analizy w formularzu PROGNOZY.

przykład $str="0"; // analizuj bez offsetu (na jutro)

lub bezpośrednio delphi_put_input('PREDICT_DRAW_OFFSET',"10");

 

delphi_put_input('PREDICT_QUANT_LEVEL',$str);

 

Ustawienie pola "Level"

Level(poziom) ilość grup wstecz dla analizy w formularzu PROGNOZY.

przykład $str="2"; // analizuj po dwie paczki okresów wstecz

lub bezpośrednio delphi_put_input('PREDICT_QUANT_LEVEL',"2");

 

delphi_put_input('PREDICT_NOT_DISPLAY_PERCENT',$str);

 

Ustawienie pola "Wygaś od <%"

W raportach skuteczności wygaś od poziomu % trafień w formularzu PROGNOZY.

przykład $str="1"; // trafienia mniejsze niż 1% wygaś w raportach

lub bezpośrednio delphi_put_input('PREDICT_NOT_DISPLAY_PERCENT',"1");

 

delphi_put_input('PREDICT_REPORT_BACK',$str);

 

Ustawienie pola "Skuteczność z losowań wstecz"

W raportach skuteczności sprawdzaj losowań wstecz, w formularzu PROGNOZY.

przykład $str="10"; // wyświetli 10 kolumn(losowań wstecz w raportach)

lub bezpośrednio delphi_put_input('PREDICT_REPORT_BACK',"10");

 

lc_macro_cmd('POLECENIE',$par1,$par2);

 

rozkazy komunikacji z programem głównym.

Wykonuje makropolecenie, przez wywołanie funkcji wewnętrznej LottoCada

tak jak to robisz wybierając te polecenia z menu lub klikasz na pozycje menu

programu lub wprowadzasz dane i opcje do menu.

*****************************************************/

Działanie funkcji zależne jest od tekstu 'POLECENIE':

 

lc_macro_cmd('MENU_SET_CHECK_SYNTAX',$onoff);

 

włącza/wyłącza sprawdzanie składni, symulacja przycisku

menu Edycja>>Opcje Pola Tekstowego>> Sprawdzanie składni włączone

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('MENU_CHECK_MAINEDIT');

 

Wyświetli Raport trafień liczb z pola edycji w poprzednich losowaniach

symulacja przycisku paska menu "liczb z pola edycji F11"

 

lc_macro_cmd('MENU_CHECK_MAINEDIT_SORT',$sortmode));

 

 

Posortowany wg ilości trafień.

symulacja przycisku paska menu "posortowany wg ilości trafień"

 

lc_macro_cmd('MENU_SET_CHECK_REPORT_DETAIL',$onoff));

 

Włącza/Wyłącza opcję "Sprawdzanie zakładów dokładne"

menu Edycja>>Opcje Pola Tekstowego>> Raport trafień dokładny

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('MENU_CHECK_TICKETS');

 

Wyświetli Raport trafień zakładów z pola zakłady z liczb z pola edycji.

symulacja przycisku paska menu "Sprawdź z polem edycji"

 

lc_macro_cmd('MENU_CHECK_TICKETS_HISTORY');

 

Wyświetli Raport trafień zakładów z pola zakłady we wszystkich losowaniach.

symulacja przycisku paska menu "Sprawdź w Historii Losowań"

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_OUT_MEMO_TICKET',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panel Prognoz "W polu zakłady"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_AMSMODE',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "AMS Mode"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_AMSRIPMODE',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Zgranie prognoz"

$onoff=0 wyłacza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_AUTOBACK_AMS',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Auto back AMS"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_FREQ_REPORT',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Raporty częstości"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_EXPERT_MODE',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Expert Mode"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

 

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Export do filtra MHD"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

 

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Wymuszanie zimnych zer"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_AUTO_CHECK',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Auto sprawdzanie"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_AUTO_GEN_OFFSET',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "Auto generacja"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_SET_CHART_DENSITY_ON',$onoff);

 

Włącza/Wyłącza opcję panelu Prognoz "rozkład gęstości"

$onoff=0 wyłącza, $onoff=1 włącza opcję.

 

lc_macro_cmd('PREDICT_GZG_GO');

 

Symulacja wcisnięcia przycisku "GZ->G"

 

lc_macro_cmd('PREDICT_ZGZ_GO');

 

Symulacja wcisnięcia przycisku "ZG->Z"

 

lc_macro_cmd('PREDICT_GZG_PERCENT');

 

 

 

lc_macro_cmd('PREDICT_ZGZ_PERCENT');

 

 

 

lc_macro_cmd('PREDICT_GZG_PT');

 

Symulacja wcisnięcia przycisku czerwonego "P:T"

 

lc_macro_cmd('PREDICT_ZGZ_PT');

 

Symulacja wcisnięcia przycisku niebieskiego "P:T"

 

lc_macro_cmd('MEMO_JUMP_TO_BEGIN',$memo);

 

Pozycjonowanie pól tekstowych.

Skok na początek pola tekstowego :

$memo=0 // pole zakłady

$memo=1 // pole wyniki

 

lc_macro_cmd('MEMO_JUMP_TO_END',$memo);

 

Pozycjonowanie pól tekstowych.

Skok na koniec pola tekstowego :

$memo=0 // pole zakłady

$memo=1 // pole wyniki

 

lc_macro_cmd('MEMO_SET_BOOKMARK',$memo,$par);

 

Pozycjonowanie pól tekstowych.

Ustawienie znacznika w bieżącej linii

$par= 1 do 10 (numer znacznika od 1 do 10)

$memo=0 // pole zakłady

$memo=1 // pole wyniki

 

lc_macro_cmd('MEMO_GOTO_BOOKMARK',$memo,$par);

 

Pozycjonowanie pól tekstowych.

Skok do znacznika o numerze

$par= 1 do 10 (numer znacznika od 1 do 10)

 

$memo=1 // pole wyniki

 

 

 

 

Pozycjonowanie pól tekstowych.

Skok do linii o numerze

$par= numer linii

$memo=0 // pole zakłady

$memo=1 // pole wyniki

 

 

lc_macro_cmd('PERM_GO');

 

Wyświetli zakłady wy-generowane z ustawień formularza Permutacje.

symulacja przycisku formularza Permutacje "GO"