Funkcje wbudowane

LC<<  LC<  LC> 

 

FUNKCJE WBUDOWANE.

 

Są to funkcje które są dostępne z kodu skryptu i w odróżnieniu od zmiennych nie zawierają danych ale zwracają je na żądanie. Aby funkcja zwróciła dane np do zmiennej trzeba ją wywołać np:

$twoja_zmienna=jakaś_funkcja($ewentualne_parametry).

konstrukcja ta wprowadzi do zmiennej $twoja_zmienna wartość którą zwróci funkcja wywołana ze skryptu z parametrami (danymi sterującymi funkcją).

 

$moja_data=delphi_date();

 

działanie : Zwraca bieżącą datę.

zmienna $moja_data zawiera np "2009-09-07"

 

$sciezka=delphi_extract_file_dir("C:/Program Files/Wojar Software/LottoCAD/LottoCad.exe");

 

działanie : Zwraca ścieżkę do pliku.

 

 

$dysk=delphi_extract_file_drive("C:/Program Files/Wojar Software/LottoCAD/LottoCad.exe");

 

działanie : Zwraca ścieżkę napędu na którym jest plik.

zmienna $dysk zawiera np "C:/"

 

$filename=delphi_extract_file_name("C:/Program Files/Wojar Software/LottoCAD/LottoCad.exe");

 

działanie : Zwraca ścieżkę napadu na którym jest plik.

zmienna $dysk zawiera np "C:/"

 

$ext=delphi_extract_file_ext("C:/Program Files/Wojar Software/LottoCAD/LottoCad.exe");

 

działanie : Zwraca rozszerzenie pliku.

zmienna $ext zawiera np ".exe"

 

delphi_show_message("Uwaga to komunikat")

 

Wyświetla ten komunikat z klawiszem OK.

 

$windows=delphi_get_system_directory()

 

Zwraca nazwę katalogu systemowego Windows

zmienna $windows zawierać będzie napis "Windows"

 

$input=delphi_input_box("Wprowadź","Wartość","12")

 

Wyświetla formularz do wprowadzenia danej tekstowej.

Formularz ma tytuł "Wprowadź", Wyświetla tekst zachęty "Wartość" a w polu wejściowym jest wartość domyślna "12"

$input zawiera dane wprowadzone przez użytkownika

 

$drawstr=php_info_print_table_row();

 

Zwraca tablicę losowań jako tekst ze znakami nowej linii.

$drawstr zawiera ten tekst

 

$draw=delphi_exec_sql("Select * from MULTI");

 

Wykonuje zapytanie sql zwraca tablicę asocjacyjna dla select lub komunikat wykonania

$draw zawiera wszystkie losowania bazy zawarte w tablicy(array).

Tablica jest tablicą asocjacyjną tzn nazwy pól są realnymi nazwami pól bazy danych lub zapytania.

 

$draw=delphi_exec_sql_num("Select * from MULTI");

 

Wykonuje zapytanie sql zwraca tablicę wartości.

$draw zawiera wszystkie losowania bazy zawarte w tablicy(array).

Kluczami pól są kolejne liczby od zera począwszy.

 

$draw=delphi_get_draw_arr();

 

Zwraca tablicę losowań jako tablicę.

$draw zawiera wszystkie losowania bazy zawarte w tablicy(array).

Tablica jest tablicą asocjacyjną tzn nazwy pól są realnymi nazwami pól bazy danych lub zapytania.

 

$result=delphi_confirm_box("Wybierz","Czy mam kontynuować ?");

 

Wyświetla formularz do zatwierdzenia bądź odrzucenia.

Formularz ma tytuł "Wybierz", Wyświetla tekst zachęty "Czy mam kontynuować";

$input dana równa False(fałsz) jeżeli użytkownik wciśnie Nie lub

jest równa True(prawda) jeżeli użytkownik wciśnie Tak.

 

$hot=delphi_get_hot_arr();

 

Zwraca tablicę liczb gorące - zimne;

Tablica $hot zawiera klucze jako kolejne liczby od zera począwszy.

 

$hot=delphi_get_hot_arr_assoc();

 

Zwraca tablicę liczb gorące - zimne, asocjacyjną

Tablica $hot zawiera klucze jako nazwy pól.

 

$odstęp=delphi_get_period_arr();

 

Zwraca tablicę odstępów liczb

Tablica $odstęp zawiera klucze jako kolejne liczby od zera począwszy.

 

$odstęp=delphi_get_period_arr_assoc();

 

Zwraca tablicę odstępów liczb

 

 

delphi_set_progress_bar($min,$max,$progress);

 

Steruje paskiem postępu edytora PHP, podczas wykonywania programu

przykład : delphi_set_progress_bar(0,100,50);

wyświetli pasek postępu ustawiony w połowie zakresu min-max czyli 50%.

 

$text=delphi_str_memoa();

 

Pobiera zawartość pola zakłady

zmienna $text zawiera cały tekst z pola zakłady

 

$text=delphi_str_memob();

 

Pobiera zawartość pola wyniki

zmienna $text zawiera cały tekst z pola wyniki

 

delphi_clear_memoa();

 

Funkcja czyści zawartość pola zakłady;

 

delphi_clear_memob();

 

Funkcja czyści zawartość pola wyniki;

 

delphi_addline_memoa("jedna linia dodana");

 

Dodaje linie "jedna linia dodana" do pola zakłady

 

delphi_addline_memob("jedna linia dodana");

 

Dodaje linie "jedna linia dodana" do pola wyniki