Zmienne PHP

LC<<  LC<  LC> 

 

 

Zmienne

 

Każda zmienna w PHP poprzedzona jest znakiem $(dolar). Zmienna to umowne oznaczenie przestrzeni w pamięci komputera które zawiera dane które w dowolnej chwili można odczytać lub zapisać w miejscu pamięci na które ta zmienna wskazuje . Najogólniej zmienna to rodzaj wskaźnika który wskazuje na dane w niej zawarte. Dane to liczby, napisy lub struktury złożone jak tablice (wiele zmiennych, zgrupowanych w tablice i oznaczonych kluczami czyli indeksami do poszczególnych ich składowych).

Przed każdym wywołaniem skryptu program LottoCad, przekazuje zestaw zmiennych wraz z danymi. Są to zmienne które pozwalają zorientować się mającemu działać skryptowi o tym np jaka gra jest otworzona, jakie ma właściwości (ilość liczb, ilość liczb losowanych itd).

 

//Najprościej w PHP zmienną odczytać wybierając polecenie :

Print $zmienna;

przykład : skrypt

 

 

 

print $witam;

?>

 

wyświetli napis : witaj w świecie PHP

 

//Tablice odczytuje się poleceniem :

Print_r($zmienna_tablicowa);

 

przykład : skrypt

 

<?php

$tablica=array("Witaj","w","świecie","PHP");

print_r($tablica);

?>

 

wyświetli jej zawartość (polecenie print_r) słuzy do debugowania (sprawdzania) zawartości tablic w PHP.

 

wyświetlany tekst :

 

Array

(

   [0] => Witaj

   [1] => w

   [2] => świecie

   [3] => PHP

 

 

jak widać tablica ma 4 elementy z kluczami o kolejnych numerach począwszy od zera.

tak więc np polecenie print $tablica[0]; wyświetli zawartość elementu nr [0] a więc napisu : Witaj.

 

 

Omówię wszystkie zmienne kolejno z wyjaśnieniem :

 

 

 

zawiera napis (liczby) znajdujące się w polu losowań w chwili wywołania skryptu.

przykład : "1 12 32 44 68" zmienna jest typu string(napis).

 

$APP_PATH

 

zawiera pełna ścieżkę dostępu do katalogu w którym zainstalowany jest LottoCad.

przykład :  "C:/Program Files/Wojar Software/LottoCad/" zmienna jest typu string(napis).

 

$GAME_NUMBERS_ALL

 

zawiera ilość wszystkich liczb gry

przykład : 49 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

 

$GAME_DRAW_ALL

 

zawiera ilość liczb losowanych gry

przykład : 6 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

 

$GAME_WITH_BONUS

 

zawiera informację czy gra jest grą z bonusem.Liczbą dodatkową.

przykład : 1 zmienna jest typu Boolean(wartość logiczna).

wartość 0 lub False = Prawda, 1 lub True = Fałsz

 

$GAME_ID

 

zawiera identyfikator gry (liczbę porzadkową)

przykład : 1 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

wartość 1 Oznacza np Multilotek

 

$GAME_PICK_MAX

 

zawiera maksymalna ilość liczb skreślanych w zakładzie

przykład : 10 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

wartość 10 oznacza 10 skreśleń w  Multilotek(KENO)

 

$GAME_NAME

 

zawiera nazwę gry

przykład : "MultiLotek".  zmienna jest typu string(napis).

 

$GAME_TICKET_ROWS

 

zawiera ilość wierszy liczbowych na kuponie gry

przykład : 8 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

wartość 8 wierszy gry Multilotek(KENO)

 

$GAME_TICKET_COLS

 

zawiera ilość kolumn liczbowych na kuponie gry

przykład : 10 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

wartość 10 wiersze gry Multilotek(KENO)

 

$GAME_WITH_STAKE

 

zawiera informację czy gra jest grą ze stawką gry.

przykład : 1 zmienna jest typu Boolean(wartość logiczna).

wartość 0 lub False = Prawda, 1 lub True = Fałsz

 

$GAME_TABLE_NAME

 

zawiera nazwę tabeli bazy danych losowań gry

przykład : "Multi.dat".  zmienna jest typu string(napis).

 

$GAME_DUALRANGE

 

zawiera informację czy gra jest grą z drugim zestawem liczb(Numerek).

przykład : 0 zmienna jest typu Boolean(wartość logiczna).

wartość 0 lub False = Prawda, 1 lub True = Fałsz

 

$GAME_BONUS_DRAWN

 

zawiera ilość losowanych liczb dodatkowych

przykład : 1 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

wartość 1 oznacza jedną liczbę losowaną.

 

$GAME_DUAL_NUMBERS_ALL

 

 

przykład : 45 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

45 oznacza ilość liczb drugiego zestawu w Numerku.

 

$GAME_DUAL_NUMBERS_DRAWN

 

zawiera ilość wszystkich liczb losowanych z drugiego zestawu

przyklad : 1 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

wartość 1 oznacza ilość liczb drugiego zestawu w Numerku.

 

$GAME_LAST_DRAW_ID

 

zawiera numer(id) ostatniego losowania w bazie danych.

przykład : 3234 zmienna jest typu Integer(liczba całkowita).

wartość 3234 oznacza numer ostatniego losowania w bazie losowań.

 

$GAME_LAST_DRAW_DATE

 

 

przykład : "2009-09-07" zmienna jest typu String(napis).

wartość "2009-09-07" oznacza datę ostatniego losowania w bazie losowań.