Raport trafień trendów liczb

LC<<  LC<  LC> 

 

Nowy raport trafień dla  wyliczanych trendów liczb pomaga wytypować liczby na przyszłe losowanie.

Na podstawie kolejnych wystąpień liczb w  losowaniach, dla każdego losowania i z analizą dla określonej ilości losowań wstecz obliczany jest dla każdej liczby osobno jej trend.

Trend jest to linia prosta która obrazuje tendencję (właśnie trend) dla danej liczby jej częstości i gęstości występowania w określonym zakresie losowań. Trend obliczany jest medodą najmniejszych kwadratów. Wynikiem obliczeń jest równanie linii prostej najlepiej dopasowane do funkcji częstości, gęstości i równomierności występowania liczb w kolejnych losowaniach. Prosta wyznaczana jest równaniem y=ax i obrazuje wektor (jakby wskażnik) umieszczony w punkcie (0,0) układu współrzędnych. Wartość dodatnia trendu wskazuje że liczba jest coraz rzadziej losowana, wartość ujemna że coraz częściej. Wartości zblizone do zera wskazują na stabilność liczby w zadanym okresie losowań.

Stabilność ta ma również swoje odbicie w statystykach trafień z zakresu trendów zblizonych do wartości zerowej.

W historii losowań zdarzają się trafienia o skuteczności przekraczającej 50%. Trafienia takie z całą pewnością zaowocują wygraną.

Raport rejestruje ilość trafień w kolejnych losowaniach dla trendów obliczanych za poprzednie ustawiane przez użytkownika okresy i grupuje je w 23 zakresach co 1/10 plus zakres który użytkownik może ustawić dla własnych obserwacji. Trendy liczb w większości mieszczą się w zakresie wartości od -1 do 1. Jeżeli ilość próbek (losowań) szczególnie dla trendów krótkookresowych jest niewielka, trend może przybierać wartości powyżej i poniżej jedności. Dzieje się to wtedy gdy określona liczba "czeka" długo na wylosowanie lub po długim okresie braku losowań występuje seria powtórzeń.

Ilość losowań dana do analizy jest bardzo ważnym parametrem i ma swoje odzwierciedlenie w statystykach. Przy zbyt małym zakresie losowań ( dla multilotka- 4-9 losowań) rozkład trafień jest szeroki i bardzo trudne jest wytypowanie liczb. Poprostu brakuje danych aby określić stabilność liczby. W zakresie tym lepsze wyniki statystyczne osiągają liczby których właśnie prosta trendu przyjmuje wartości powyżej i ponizej jedności. W ten sposób "wyłapywać" można tendencje krótkookresowe liczb. Wartości średnie dają typowy rozkład normalny (dzwon Gaussa) i wartości w poblizu zera trendu wyliczanego liczb dają w statystykach najwięcej trafień. Wartości duże (30-50 losowań) powodują że dzwon staje się bardzo wąski i statystyki trafień obejmują swym zakresem dwa, trzy zakresy zgrupowane w środku ( w poblizu zera trendów). Takie rozkłady trafień mają swoje uzasadnienie praktyczne. Tendencje liczb bardzo wyrażnie zarysowywują się w krótkich a przedewszystkiem średnich okresach. W okresach dłuższych wszelkie różnice dążą do zrównoważenia więc trendy stają się poziome i tracą na wartości aby uwzględniać je przy typowaniu(praktycznie się zrównują) . Ilość dni analizy dla każdej gry należy dobrać idywidualnie, wg oceny skuteczności trafiania w określone zakresy trafień trendów liczb.

 

menuraporttrend

Druga częśc raportu to spis zakresów przedziałów trendów a trzecia zawiera liczby które śię znalazły w określonych przedziałach trendów, średnią ilość trafień za okres wszystkich losowań oraz numer zakresu. Zakres pierwszy to zakres określony przez użytkownika i w wierszu pierwszym wypisane są średnia trafień i wszystkie liczby które znalazły się w tym zakresie na losowanie następne.

 

przykład dla trendów za 19 losowań gdzie wyrażnie widać dzwon rozkładu normalnego Gaussa:

 

średnia:   4.80 zakres: ( 1) liczby:  6 12 17 19 20 37 39 40 48 49 62 64 65 70 71 76 78

średnia:   0.00 zakres: ( 2) liczby:

średnia:   0.10 zakres: ( 3) liczby: 80

średnia:   0.12 zakres: ( 4) liczby:  7

 

średnia:   0.18 zakres: ( 6) liczby:

średnia:   0.27 zakres: ( 7) liczby: 73

średnia:   0.43 zakres: ( 8) liczby: 55

średnia:   0.71 zakres: ( 9) liczby: 26 30 46 54

średnia:   1.25 zakres: (10) liczby: 16 21 50 59

średnia:   2.36 zakres: (11) liczby:  2 24 25 35 38 43 44 52 69 72 75

średnia:   4.19 zakres: (12) liczby:  1  3  6 12 14 17 20 28 36 37 40 48 51 64 67 76 79

średnia:   4.49 zakres: (13) liczby:  4 10 19 27 39 42 49 56 57 58 61 62 65 70 71 74 78

średnia:   2.45 zakres: (14) liczby: 15 18 22 23 31 45 47 68 77

średnia:   1.22 zakres: (15) liczby:  5  8 32 33 34 63

średnia:   0.64 zakres: (16) liczby:  9 13 53

średnia:   0.45 zakres: (17) liczby: 41

średnia:   0.22 zakres: (18) liczby: 29 60

średnia:   0.20 zakres: (19) liczby:

średnia:   0.11 zakres: (20) liczby:

średnia:   0.09 zakres: (21) liczby:

średnia:   0.06 zakres: (22) liczby: 66

średnia:   0.12 zakres: (23) liczby:

średnia:   0.00 zakres: (24) liczby:

 

Ciekawostką jest że często liczby samotne umieszczone w wierszach gdzie średnia jest większa lub w pobliżu 0.5 często właśnie są losowane i można je potraktować jako liczby pewne. Doświadczalnie należy ustalić kiedy taką liczbę można uznać za "pewną".

 

Po kilku próbach generacji raportu za różne zakresy losowań wstecz, można określić najwłaściwszy okres analizy i jego zakres. Ułatwiają to również obserwacje zarówno pierwsej części raportu jak również np wykres trendów liczb wylosowanych. Na wykresie tym można zaobserwować rozkład trafień trendów w losowaniach poprzednich i próbować na podstawie oscylacji tych zakresów przewidzieć np czy gęstość trafień losowania przyszłego w pobliżu trendu równego zero będzie większa po stronie trendów dodatnich czy po stronie trendów ujemnych.

Raport jak zresztą większość raportów w LC posiada między kolumnami znaki oddzielające i po zapisaniu go do np. pliku tekstowego, bardzo łatwo można raport wprowadzić do arkusza programu Excel i dowolnie taki raport w arkuszu obrabiać.