Tabela skuteczności typowania kategorii liczb specjalnych

LC<<  LC<  LC> 

 

Raport wyświetlany jest w postaci tabeli i przedstawia skuteczność  podziału wszystkich liczb gry na kategorie liczb specjalnych. W kolejnych kolumnach każdej kategorii  wyświetlane są : symbol kategorii, ilość liczb typowanych, ilość liczb trafionych i procent skuteczności.

TabSkutSpec

Tabela we własnym menu ma dostępnych szereg opcji:

menuTabskut

 

 

Tabela skuteczności wyboru kategorii liczb specjalnych" uzupełniona została opcją umożliwiającą konfigurowanie z liczb kategorii kolumny o parametrach ustawionych przez użytkownika. Ta opcja powstała na życzenie użytkownika. Cyt list :

// poczatek cytatu

Bardzo ciekawą  funkcją w LC jest tabela skuteczności typowania liczb specjalnych. Ale są to  "tylko" liczby specjalne. Marzyłby mi się taki sposób, w którym grający sam  określi sposób wyboru liczb. W oparciu o liczby specjalne. Naprzykład, chcę  sprawdzić skuteczność takiego typowania w którym wybiorę do gry 5 pierwszych

 

// koniec cytatu

Na potrzeby tej funkcji zaimplementowany został specjalny wiersz poleceń zawarty w menu tabeli.  Jeżeli wiersz jest pusty kolumna nie jest generowana.  Wiersz poleceń określa  jakie liczby, ile i z jakich pozycji maja być brane pod uwagę dla oceny  skuteczności. Polecenia oddzielone mogą byc znakiem dodawania (+). Znaczenie poleceń najlepiej wyjaśni kilka przykładów. Do oznaczenia kategorii liczb w wierszu polecenia można użyć pierwszych liter kategorii. Przykłady : G oznacz wszystkie liczby "gorące" dla "zimnych" będzie to Z dla "spodziewanych" S dla "pewnych" i "ostatnich" P i O odpowiednio. Użycie liczby przed znacznikiem kategorii ( 7G lub 3P ) oznacza 7 pierwszych liczb z "gorących" i 3 pierwsze liczby z "pewnych". Użycie liczby po znaczniku kategorii ( S6 lub Z5 ) oznacza  6 ostatnich liczb ze "spodziewanych" i 5 ostatnich liczb z "zimnych". W  poleceniu można również wybrać liczby ze środka zakresu umieszczając w  poleceniu ich liczbę miedzy znacznikami kategorii. Przykład : G4G lub O7O  oznacza że wziete będa liczby ze srodka listy kategorii liczb "goracych" i  "zimnych" odpowiednio 4 i 7 tych liczb. Polecenia można łączyć znakiem dodawania  (+). Przykład : Polecenie 5G+Z4+P oznacza przykład z listu użytkownika czyli 5  pierwszych liczb "gorących" plus 4 ostatnie liczby "zimne" oraz wszystkie  liczby "pewne".  Tak zbudowany wiersz buduje kolumny tabeli analogicznie jak dla każdej kategorii osobno i jest w nim wyświetlana informacja o ilości liczb typowanych, ilości liczb trafionych i ocena skuteczności typowania w procentach.

 

Tabela skuteczność ma opcję wyświetlania wykresu trafień liczb wylosowanych w kolejnych 5 ostatnich losowań.

Tzn np dla losowania -1 losowanie wykres wyświetla ilość liczb które powtórzyły się w losowaniu następnym. Natomiast dla wykresu -2 wyświetla ilość liczb które powtórzyły się o 2 losowania póżniej itd.

 

Za pomocą tabeli można budować dowolne statystyki trafień wykorzystując do tego tabele trafień oraz zawartość włączonych filtrów MHD. Do tego służą dwie tabele:

1. Tabela bazy filtrów

2. Tabela trafień filtrów

W pierwszej można budować, włączać i wyłączać dowolne filtry, w drugiej oglądać ilość trafień liczb objętych zakresem kolejnych włączonych filtrów.