Raport liczb stowarzyszonych-z poprzednim losowaniem

LC<<  LC<  LC> 

Liczby stowarzyszone to takie liczby które najczęsciej są losowane po wystąpieniu w poprzednim losowaniu określonej liczby. właśnie dla każdej liczby w każdym losowaniu liczone są wystąpienia liczb w losowaniu następnym. Liczby które najczęsciej występują po danej liczbie są właśnie z tą liczbą stowarzyszone.

Raport jest wyświetlany w postaci tekstowej w panelu tekstowym "wyniki" w kilku wariantach. Jako kompletny raport stowarzyszeń ( opcją można włączyć wyświetlanie w nawiasach ilości wystąpień ) :

przykład :

 

1 -> 59( 67)49( 66) 9( 66)75( 64)74( 63)28( 63)43( 62)57( 60)48( 60) ...

2 -> 42( 74)37( 74)70( 71)60( 70)74( 69)25( 69)78( 68)56( 66)65( 66) ...

3 -> 37( 75)46( 69)38( 66)15( 66)78( 63)34( 63)42( 63)31( 62)50( 61) ...

...

...

79 -> 53( 71)70( 69)37( 67) 9( 66)20( 64)58( 62)38( 62)19( 61)31( 61)...

80 -> 37( 77)38( 67)42( 63)43( 62)53( 61)75( 60) 6( 60) 9( 59)78( 59)...

 

Lub jako raport wybranych liczb stowarzyszonych dla każdego losowania również dla losowania przyszłego, wybieranych z menu "raporty" opcją "raport xx stowarzyszonych".

Eksperymentując okresami tworzenia raportów można zauważyć pewną regularność ( okresowość) trafień typowań większych niż przewidziane rachunkiem prawdopodobieństwa.

 

 

02-05-27 Trafień: ( 7): 59 44 37 78 22 29  7 48 46 15 32 40 43 16 55 51 70 20 14 75

02-05-26 Trafień: ( 3): 37 38 15 20 78 48 22 44 59 23 46 79 26 43 39 34 32 29 50 28

02-05-25 Trafień: ( 8): 37  8 71  5 42 15 38 11 34 12 50 33 55  2 74 26 44 79 68 31

02-05-24 Trafień: ( 7): 44 38 37 26 55 74 15 78 70  4 40 59 48 75 11 33 42  6 12 51

 

Raport ten pokazuje również skuteczność tego wyboru, sprawdzalność typowania.

 

Raport ten powstał na zyczenie użytkowników programu.