Zapisywanie systemu do pliku

LC<<  LC<  LC> 

 

 

System można odczytać i zapisać z i do pliku w formacie tekstowym przy czym proponowana jest nazwa pliku w postaci (np N08A25H06G03.MCS) NxxAxxHxxGxx.MCS gdzie prefiksy przed liczbami oznaczają (Numerów w zakładzie , All (wszyskich) liczb razem,  Hits na trafień,  Gwarantowana, a wartości  xx odpowiednie wartości liczbowe ) taki układ nazw pozwoli lepiej orientować się w zawartości plików.

Pliki zpisywane są w formacie tekstowym w układzie 5 pierwzych linii to parametry systemu (liczb razem, liczb w zakładzie, zakładów, trafień i gwarancja ) linie do końca pliku to liczby zapisane w formacie dwucyfrowym z uzupełnianiem do 2 cyfr zerem.

 

Uwaga : W sieci Internet można spotkać wiele plików z systemami, ale przed umieszczeniem ich w bazie, należy koniecznie je sprawdzić. ponieważ wiele z nich nie spełnia założeń gwarancji. Program potrafi odczytać pliki z systemami z kilku popularnych programów Win Lotto 2000, WaLotto ...