Sprawdzanie systemu

LC<<  LC<  LC> 

 

opcje z menu sprawdź, umożliwiają sprawdzenie kombinacji :

właśnie wyprodukowanej

z pliku tekstowego

z bazy danych

 

wynik sprawdzenia wyświetlony zostaje w polu tekstowym w postaci np.:

 

--> Wynik sprawdzony dla każdej z 14 kombinacji 5 z 10 liczb.

--> Sprawdzono gwarancję trafienia 4-ek dla 252 kombinacji,trafień 5 z 10 liczb.

--> Błędów nie znaleziono, wynik OK

 

 

 

Uwaga : Wynik przed wprowadzeniem do bazy MUSI być sprawdzony.