Nowe systemy

LC<<  LC<  LC> 

W polach edycji mieszczących się w nagłówku ustawia się parametry wejściowe systemu, który chcesz wyprodukować :

 

w polu " liczb razem " można zadać maksymalną ilość liczb systemu [ z zakresu  2 do 32 liczb]

w polu " w zakładzie " ustawia się ilość liczb w każdym z zakładów systemu [2..10].

w polach " na trafień " i " gwarancja " ustawia się wymagania ile liczb trzeba trafić w losowaniu aby zagwarantowana została wygrana ustawiona w polu "gwarancja".

 

Na etykietach " kombinacji : " i "kombinacji trafień" odczytać można odpowiednio ilość pełnych kombinacji liczb w zakładzie z wszystkich liczb razem oraz ilość kombinacji z liczb trafionych z wszyskich liczb razem.

Ma to znaczenie przy ocenie złożoności zadania i efektów usprawnienia i redukcji kosztów jakie wprowadza system skrócony.

 

Program produkuje obydwa pełne systemy z kombinacjami liczb i sprawdza w kombinacji pełnej wszystkie kombinacje trafień z wynikiem trafienia większym lub równym wartości ustawionej w polu gwarancja i eliminuje zakłady które są zbędne.

 

Program produkuje systemy o 100% pokryciu wówczas ustawione gwarancje są ustawione. Jeżeli chcesz zaryzykować i kosztem utraty gwarancji zmniejszyć znacznie koszt systemu możesz ustawić pokrycie mniejsze niż 100%.  System tak wyprodukowany  wyklucza gwarancję ale przy niewielkim ryzyku pozwala znacznie zmniejszyć koszt systemu.

 

Program "produkuje" systemy wg dwu metod "szybkiej" i "losowej".

Meteoda szybka pozwala na bardzo szybkie znalezienie rozwiązania zapewniającego ustawione w polu pokrycie w procentach lecz nie zawsze jest to rozwiązanie najmniej kosztowne. Metoda losowa tyle razy powtarza operacje ile kroków metody jest ustawione w polu kroków. Metoda szuka wyniku o mniejszym koszcie gry. W czasie działania metody losowej aktualnie znalezione minimum wyświetlane jest w pasku stanu. A pozycja kroku metody w postaci paska postępu. Ilość kroków decyduje o czasie działania metody i musisz wziąźć to pod uwagę przy szacowaniu czasu pracy programu.

 

Ocena wartości wyświetlanych na etykietach kombinacje pozwoli ci oszacować czas trwania zadania w zależności od zasobów sprzętowych Twojego komputera.

 

Większość komputerów domowych doskonale daje sobie radę w systemach do 12 ..14 liczb.

 

Produkcję systemu można zatrzymać można "Stop" i należy odczekać chwilę aż komputer zwolni dynamicznie zajęte zasoby głównie w pliku wymiany.

System sprawdza stan przycisku mniej więcej co 5% ilości obliczeń. Należy przycisnąć STOP i odczekać aż system sprawdzi jego stan. W przypadkach skomplikowanych pozostaje tylko CTRL-ALT-DEL.

 

Wynik wyświetlany jest w polu tekstowym a ilość zredukowanych zakładów na etykiecie " znaleziono gwarantowanych".

 

Wynik sprawdzić można wybierając z menu "sprawdź" opcję "sprawdź wynik Twojej kombinacji".