Zapisywanie systemu do bazy

LC<<  LC<  LC> 

Po sprawdzeniu systemu wyprodukowanego lub odczytanego z pliku można go wpowadzić do bazy wybierając opcję "[+]dodaj" z menu programu baza systemów.