Tabela losowan

LC<<  LC<  LC> 

 

Jest tabelą bazy danych losowań bieżącej gry posortowaną wg. numerów losowań i ich dat.

 

bazalosowan

 

Po komórkach tabeli można się poruszać przez wybranie komórki za pomocą myszki lub klawiszem TAB.

Enter lub F2 powodują że element tabeli jest edytowany. W czasie edycji zmienia się wskaźnik stanu w pierwszej kolumnie tabeli. Trójkąt lub strzałka jak na rysunku oznacza że wskazywany rekord jest rekordem bieżacym a tabela jest w stanie przegladania, symbol gwiazdki oznacza że wstawiany jest nowy rekord a symbol pionowej kreski ( kursora tekstowego) oznacza że aktualny rekord jest właśnie edytowany.

O sposobie edycji danych w tabeli przeczytaj tu.

Liczby z tabeli można zaznaczać wybierając opcję z menu "baza losowań".

 

menubazalosowan

 

i z podmenu Zaznaczaj :

podmenuzaznaczaj

 

Zaznaczaj liczby z pola edycji powoduje podswietlenie wszyskich liczb wpisanych w pole edycji losowań.

pole edycji losowań

Zaznaczanie pojedynczych liczb z autoinkrementacją polega na tym że po wybraniu opcji zaznaczona zostaje liczba "1" i wciskanie klawiszy UP i DOWN powoduje podswietlanie kolejnych liczb tzn. 1,2,3,4,5...n.

Opcja zaznacz datę powoduje podswietlenie na arkuszu tabeli wybranej daty losowania.

Opcja wczytaj z dnia, wczytuje do pola edycji losowań wyniku losowania z wybranego dnia.

Opcja wielokrotne zaznaczanie jest przełącznikiem włączającym lum wyłączającym mozliwość zaznaczania wielu rekordów tabeli. W opcji właczonej podświetlana jest cała linijka tabeli.

 

Tabela posiada również kilka opcji dostępnych w menu kontekstowym arkusza uruchamianym prawym przyciskiem myszki :

menukontbazalos

Opcja "wczytaj losowanie z bieżącej pozycji" wczytuje losowanie z zaznaczonego strzałką ( aktywnego rekordu tabeli) do pola edycji losowań.

Opcja "wczytuj losowanie na podwójne kliknięcie" powoduje włączenie na stałe tej opcji i każde podwójne kliknięcie spowoduje wczytanie losowania z klikniętej pozycji tabeli do pola edycji losowań.

Opcja Dodaj wartość komórki po kliknięciu ( przez 5 sek) do  powoduje uaktywnienie na 5 sek od ostatniego kliknięcia  opcji umożliwiającej wybór z tabeli pojedynczych liczb do pola edycji. Opcja sama wróci do stanu nieaktywnego po upłynięciu 5 sekund od ostatniego kliknięcia.

Opcja dostosuj kolumny umożliwia ukrycie wybranych kolumn w zasobniku który na czas dostosowywania jest wyświetlany. Nagłówek kolumny można przeciągnąć z i do pojemnika techniką ciągnij i upuść.

Opcja "włącz filtry tabeli przeglądowej" umożliwia odfiltrowanie określonych losowań ze względu na zawartość kolumny. Można np w ten spsoów wyświetlić te losowania w których wystąpiła np. liczxba 1 w kolumnie 1 i 15 w kolumnie 5.

 

Sposób :

Losowania w czasie programu telewizyjnego najlepiej wpisywać w pole edycji losowań. Gdy wszystkie liczby zostaną skompletowane w tym polu, naciśnięcie przycisku "zapisz losowanie" buttonsavetobase spowoduje automatyczne dopisanie losowania do bazy danych z odpowiednią inkrementacją numeru losowania i aktualną datą systemową. Po wpisaniu do bazy losowania przycisk staje się nieaktywny, zapobiega to podwójnemu przypadkowemu wpisowi losowania do bazy.