Menu kontekstowe edytora "zakłady"

LC<<  LC<  LC> 

 

main_menu_context

 

Edytor zakładów jest normalnym edytorem tekstowym z zaimplementowanymi funkcjami obsługi typowanych zakładów. funkcjami i właściwościami edytora można sterować z pomocą menu kontekstowego (tzn wywoływanego prawym przyciskiem myszy podczas gdy właśnie coś robimy w edytorze)

 

Opcja "sprawdzanie składni włączone", włącza i wyłącza sprawdzanie prawidłowego wpisywania zakładów do edytora. Włączona opcja nie pozwala na użycie w zakładach innych znaków niż liczby. Sprawdza czy nie ma w zakładach liczb zduplikowanych oraz czy nie ma liczb z niedozwolonego zakresu.

 

Opcja "Podświetlenie trafień" pozwala wybrać efekt podświetlania liczb trafionych z liczbami z "głównego pola edycji losowań". Opcja ta pozwala również wybrać kolor podświetlenia, kolor i rodzaj fontu podświetlenia.

 

 

11  1 22 40 45 47
11 12 22 40 45 49
11  9 22 40 47 49
11  8 22 45 47 49
11 19 40 45 47 49
11 22 40 45 47 49
19 22 40 45 47 49

 

Opcja "opcje" pozwala wybrać widok edytora: wyświetlanie bocznego paska wskaźnikowego, numeracji linii lub wyświetlania linii rozdzielających wiersze.

Edytor można używać po wyłączeniu opcji sprawdzania składni i podświetlania trafień jako normalnego edytora tekstowego. Do obsługi tego rodzaju pracy służą opcje tego menu zapisu i odczytu z pliku, zapisu do pliku HTML, wysyłania poczty, drukowania. Znajdujące się w sumbenu "Otwórz,Zapisz,Wyślij,Drukuj"

 

Opcja "wstaw linię informacyjną" wstawia do zakładów linie informacyjną o użytych w zakładach liczbach lub o  ustawieniach filtrów. Wstawione linie zaczynają się od znaku podwójnego ukośnika "//" i traktowane są jako komentarz co powoduje że są przez interpreter zakładów ignorowane.

Role komentarzy spełniają też niektóre znaki specjalne służące do wyświetlania linii zaczynających się od danego znaku wyróżnionym kolorem. Te znaki to "<", "`", """, "'".

Interpreter zakładów jest tak zbudowany ze ignoruje ( traktuje jak komentarz) wszystkie linie zaczynające się od innego znaku niż cyfra [0-9].