Wybieranie liczb z tabeli losowań

LC<<  LC<  LC> 

 

Z tabeli losowań można wybierać liczby do pola edycji lub schowka systemowego w następujący sposób :

 

Wczytanie 20 wylosowanych liczb do pola edycji.
przez wybór za pomocą menu kontekstowego (prawy myszy) a potem odpowiednie kliknięcie na wybranej pozycji.
przez wybór daty wczytywanej pozycji z paska narzędziowego, pole wyboru daty "wczytaj losowanie z dnia"

 

wczytywanie pojedynczo wybieranych liczb
wybierz z menu kontekstowego opcję wyboru liczb z aktywnością 5 sekundową.
wybrać można wybieranie liczb do pola edycji lub do schowka systemowego.
przez 5 sekund od ostatniego kliknięcia na liczbę aktywna będzie ta opcja co zaznaczone jest zmianą kursora.
wybieraj kolejne liczby klikając na wybrane komórki.
wybrane liczby są składane w polu edycji lub schowku systemowym z wymaganym wstawianiem spacji.
po zakończeniu wybierania jeżeli wybierałeś do schowka wklej je za pomocą Ctrl-V w odpowiednie edytowane miejsce.