Opcje kategorii liczb specjalnych

LC<<  LC<  LC> 

 

Opcje służą do ustawienia parametrów kategorii liczb specjalnych. Kategorie liczb specjalnych to podział wszystkich liczb gry na kategorie w zależności od opcji ustawionych w tym menu:

 

menu_kombinacjeopcje_kat_spec

Menu kombinacje i submenu opcje kategorii liczb specjalnych

 

Jest to sub menu grupujące opcje dla algorytmu wyboru liczb specjalnych.

Ustaw domyślne - opcja ustawia wszystkie parametry wyboru kategorii liczb specjalnych na domyślne czyli :

Procent wyboru liczb pewnych z czołówki listy liczb gorących i zimnych ustawiany jest na wartość 33% czyli 1/3 listy.

 

 

 

Jako ostatnie losowanie wybrane jest ostatnie losowanie z wybranego zakresu dat (losowań), które w polu edycji oznaczone jest jako losowanie (-1).

 

Ustaw domyślne : ustawiają domyślne wartości opcji.

Pewne % z gorących : Jaki procent z czoła listy gorących jest zaliczany do pewnych.

 

 

 

Okresem (nie wystąpiła od losowań) można manipulować w opcji Nie wystąpiła od [  X losowań ].

 

Ostatnia opcja wpływa na wybór kategorii "ostatnie". Wybór z którego losowania wstecz kwalifikować liczby do kategorii (ostatnie).

 

Przypomnienie , kategoria "ostatnie" to liczby z ostatniego lub losowań wcześniejszych jeżeli takie wybierzesz.