Algorytm podziału liczb gry na kategorie specjalne.

LC<<  LC<  LC> 

 

Jest to specjalny sposób podziału wszystkich liczb gry na kategorie. Wydzielonych jest 5 kategorii liczb  :

 

"ostatnie"   - liczby z losowania ostatniego przy ustawieniach domyślnych lub wybranego w opcjach jako ostatnie.
"gorące"     - liczby które w zadanym okresie dat (losowań) występowały najczęsciej
"zimne"      - liczby które w zadanym okresie dat (losowań) występowały najrzadziej
"spodziewane"- liczby których przerwa w występowaniu od ostatniego losowania jest większa lub równa niż wynikająca z rachunku prawdopodobieństwa, przy ustawieniach domyślnych lub ustawionych w opcjach wyboru kategorii liczb specjalnych.
"pewne"      - liczby te należą do dwu kategorii, są to liczby "spodziewane" czyli nie wystąpiły od ostatniego losowania przez określony okres i jednocześnie są to liczby zajmujące na liście liczb najczęściej występujących "gorących" pierwsze 33% miejsc.

Na wykresach graficznych i ikony kategorii w programie oznaczone są kolorami jak w diagramie poniżej.

 

category

 

Liczby są dzielone jak na diagramie powyżej z wszystkich liczb ze względu na częstość wystąpień tworzona jest lista sortowana i dzielona jest na połowę. Pierwsza połowa to liczby "gorące" druga liczby "zimne". Z obu kategorii wybrane są liczby ostatnie, czyli liczby wylosowane w losowaniu ostatnim. Jako ostatnie losowanie uważane jest losowanie ostatnie z wybranego zakresu dat jeżeli wybrana jest opcja ustawień domyślnych lub losowanie wybrane w tych opcjach jako ostatnie jeżeli opcje domyślne są wyłączone. Następnie z z obu kategorii "gorących i zimnych" wybrane zostają liczby "spodziewane" tj liczby, które wg rachunku prawdopodobieństwa ( przyp w Multilotku /Keno/ 4 losowania ) powinny wystąpić a do losowania ostatniego w zakresie dat nie wystąpiły. Tak jest jeżeli w opcjach wybrane będą ustawienia domyślne. W opcjach tych można ustawić inny okres przy wyłączonej opcji ustawień domyślnych. Z liczb "spodziewanych" następnie wybierane są liczby które wcześniej do tej kategorii trafiły z listy liczb "gorących" i dodatkowo na liście liczb "gorących i zimnych" zajmowały czołowe 33% miejsc. Czyli są to jednocześnie liczby "gorące" i "spodziewane". Wartość 33% obowiązuje gdy włączone są ustawienia domyślne, przy wyłączeniu tych opcji użytkownik może zadać własną wartość dla wybierania liczb "pewnych".

Podział na kategorie ułatwia wybór paczki liczb do roztasowania. Ocenę skuteczności podziału można prześledzić na statystykach skuteczności podziału na kategorie liczb specjalnych w postaci graficznej (opcja menu Statystyki) , tabeli tekstowego raportu (opcja menu Raporty) w tabeli tej dostępne są również wykresy graficzne zarówno skuteczności jak i skuteczności ostatnich 5 losowań.

Okresowość którą daje się zauważyć w statystykach pozwoli przewidywać okresy skutecznej gry. Każda skuteczność powyżej 25% a na pewno wszystkie powyżej 35% praktycznie zapewniają wygraną.