Menu główne

LC<<  LC<  LC> 

Menu rozwijalne :

menu

Pasek menu zawiera rozwijalne opcje wspólne dla wszystkich rodzai pracy programu lub wstawiane tylko w przypadku korzystania z wybranego formularza.

Kliknięcie na opcje powoduje rozwinięcie się poszczególnych tematów w menu:

 

Opcja Plik Grupuje akcje sterowania programem

Opcja Edycja Grupuje akcje sterowania edytorami zakładów i wyników

Filtry Grupuje akcje sterowania filtrami

Opcja  Grupuje akcje kombinacji ( tasowania) liczb

Opcja Raporty

Opcja Narzędzia Grupuje akcje narzędzi dodatkowych

Opcja Statystyki Grupuje akcje sterowania statystykami liczb

Opcja Pomoc Grupuje akcje informacji i pomocy