Narzędzia

LC<<  LC<  LC> 

 

op_narzedzia

 

Opcja menu grupuje polecenia dodatkowych narzędzi programu.