Menu Pliki

LC<<  LC<  LC> 

 

menu_pliki

 

---------------------------------------------------

Otwórz z ...

Zapisz do ...

Zapisywanie i odczytywanie plików zapisanych na dysku zakładów z i do panelu tekstowego "zakłady".

Zapisywanie i odczytywanie zakładow z bazy zakładów.

Drukuj

Podgląd wydruku

Opcje wydruku

Uruchamia drukowanie kuponów, podgląd wydruku i ustawienia opcji drukowania.

Manager gier liczbowych

Wywołuje managera gier umożliwiającego edycję właściwości gry lub wprowadzenie nowej gry.

Multilotek ( lub inna gra )

Baza Losowania

Baza zakładów

Tendencje

Liga Liczb

Losowania inaczej

Wywołuje wybrane formularze pracujące obszarze roboczym programu.

 

Umożliwia wczytanie plików zakładów z plików ostatnio używanych. Nazwa pliku ostatnio zapisanego na dysku wpisywana jest ba tą listę z pozycją 1. Na liście jest 15 pozycji. Ostatnia pozycja podczas zapisu jest usuwana.

Opcje zapisu plików

Wywołuje submenu w którym można ustawić opcje zapisu plików, ustawiające sposób proponowania nazw plików zakładów zapisywanych na dysku..

opzapplik

Paski narzędzi

Wywołuje sub menu dostępnych w programie pasków  narzędziowych lub wybrania opcji dostosowania menu i pasków narzędziowych do własnych potrzeb.

Zakończ