Filtr zakresow

LC<<  LC<  LC> 

Filtr zakresów filtruje generowane zakłady przesiewając je przez sito wybranego zakresu liczb. Filtr zakresów w skrócie RF (Range Filter) można włączać i modyfikować wybierając odpowiednie opcje w menu. Zakres filtracji można wczytać bezpośrednio z pola edycji losowań wybierając opcję z sub menu

 

submenuRF

 

"kompaktuj filtr z pola edycji". Zakres liczb filtra jest kompaktowany. Pojedyncze liczby oddzielane są przecinkami a szeregi liczb zapisywany jest w postaci : np 21-33 i oznacza szereg kolejnych liczb w zakresie od liczby 21 do liczby 33. Zapisy szeregów w postaci kompaktowej też muszą być rozdzielone od pozostałych zapisów znakiem przecinka.

 

Operację odwrotną rozwinięcia zapisu zakresu filtracji i umieszczenia wybranego zakresu w postaci ciągu liczb w polu edycji umożliwia opcja "rozwiń filtr RF do pola edycji

 

Opcja "Baza danych filtra RF" umożliwia wczytanie zakresu filtracji z bazy danych filtrów. Jest to ta sama baza danych filtrów która jest również używana przez filtry MHD.

+

Ostatnie dwie opcje sub menu Filtra RF umożliwiają wybór rodzaju pracy filtra. W zależności od dokonanego wyboru filtr może przepuszczać ( wybierać) zakres liczb lub odrzucać (wycinać) zakłady zawierające liczby z zakresu filtracji. Wystarczy aby w zakładach znalazła się choć jedna liczba z poza zakresu aby zakład był przyjęty lub odrzucony.