Filtr AVG (średniej w kolumnie)

LC<<  LC<  LC> 

Jeżeli obliczymy dla wszystkich losowań w historii, odchylenie standardowe, łatwo można stwierdzić że liczby w kolumnach losowań sortowanych mieszczą się w określonych granicach standardowych.

Do wydzielania zakładów mieszczących się właśnie w tych granicach służy filtr średniej w kolumnie noszący skróconą nazwę Filtra AVG.

Filtr można włączyć w opcjach menu głównego "Filtry". W opcjach tych można również wyświetlić obliczone z wszystkich losowań zawartych w bazie, granice filtracji w kolejnych kolumnach gry.

 

FiltrAVGpodglad

 

Opcje umożliwiają również zadanie ilość dopuszczalnych błędów w kolumnach. W granicach zewnętrznych wymuszane są zakresy abt objęły liczbę pierwszą i ostatnią gry.

 

Każdy generowany zakład najpierw jest sortowany a następnie kazda liczba z kolejnej kolumny jest sprawdzana czy mieści się w granicach standardowych.

 

Łatwo można sprawdzić że prawie 80 procent losowań mieści się w granicach limitów wyznaczonych przez odchylenie w kolumnach z dopuszczeniem dwu błędów od średniej w kolumnie.

 

clip0004

 

Filtr średniej w kolumnie standaryzuje generowane zakłady odrzucając mało prawdopodobne układy liczb typu 29,32,46,47,48,49 które mają małą szansę zostać wylosowane.