Filtr trafień w historii losowań

LC<<  LC<  LC> 

 

Jak wynika z obserwacji  z realnej gry z ponad 600 losowań poprzednich 5 ka powtórzyła się tylko dwukrotnie. Czwórki trafone w poprzednich losowaniach występują mniej więcej co drugie losowanie w pozostałych powtarzane są trójki.

fragment raportu o trafieniach w poprzednich losowaniach :

 

02-03-30 286 276  92  14   2   0   0

02-04-03 299 273  83  15   0   0   0

02-04-06 293 275  94   8   0   0   0

02-04-10 275 283  92  19   1   0   0

02-04-13 293 286  80  11   0   0   0

02-04-17 321 264  74  10   1   0   0

02-04-20 279 301  77  13   0   0   0

02-04-24 307 263  87  13   0   0   0

02-04-27 285 277  91  16   1   0   0

02-05-01 291 274  97   8   0   0   0

02-05-04 296 284  79  11   0   0   0

02-05-08 274 285  99  12   0   0   0

02-05-11 310 255  94  10   1   0   0

02-05-15 277 289  93  11   0   0   0

02-05-18 302 265  88  15   0   0   0

02-05-22 287 271  99  12   1   0   0

02-05-25 261 296  99  13   1   0   0

 

liczby z ostatniego wiersza znaczą : brak trafień 261 losowań, jedno trafienie 296, dwa 99, trzy 13 i jedna czwórka

piątek i szóstek brak. Przy generacji zakładów przydatny w takiej sytuacji jest filtr który wycinał by zakłady które trafiły w poprzednich losowaniach wygraną określonego stopnia. Eliminuje się wówczas znaczną ilość zakładów które maja nikłe szanse na powtórzenie. Do tego służy właśnie filtr trafień. Filtr trafień może być wykorzystywany przy generacji zakładów dla kombinacji liniowej, wykładniczej, przemiennej, wg dystrybucji Gaussa, i kombinacji na jej numer.

W polu edycji należy zadać poziom obcinania co jest równoznaczne z poleceniem "wytnij z generowanych zakładów wszystkie kombinacje które w poprzednich losowaniach miały XX trafień lub więcej".

Dla filtra w jego opcjach w menu "kombinacje" można zadać również czy okres przeglądania bazy wyników ma obejmować wszystkie losowania czy tylko wybrany do kombinacji okres dat (losowań).

Filtra można użyć w czasie rzeczywistym podczas generacji zakładów ( wtedy odfiltrowane zakłady będą odrzucane już w procesie generacji) lub można go zastosować dla zakładów wygenerowanych inną metodą znajdujących się w edytorze tekstowym "zakłady"( zakłady niespełniające warunków zostaną wtedy zapisane jako komentarze i przez program  bedą ignorowane).