MHD wielokrotny filtr liczb twardych wybieranych

LC<<  LC<  LC> 

 

Działanie filtra jest analogiczne do działania filtra FHD z tą różnicą że jednocześnie można użyć nieograniczoną ilość filtrów. Filtry tworzą kaskadę przez którą przedostają się tylko zakłady odpowiadają kryteriom wszystkich filtrów.

Rodzaj filtrów zależy tylko od pomysłowości grającego. Z pomocą filtra można grać na tzw. układy na kuponie, końcówki, strefy a nawet wzory grafu losowań itp układy.

Tym sposobem można zabawić się w pełną przygód i logicznego myślenia zabawę  "wyspę skarbów" i poszukiwać łupu na zasadzie posiadania tylko fragmentu zniszczonej, nieczytelnej mapy piratów. I założyć np że dla następnej gry Lotto 6/49 :

1. w wierszach 1,3 i 7 (na kuponie) nie będzie żadnej liczby,

2. w wierszach dużych liczb (5 i 6) będą najwyżej po dwie liczby,

3. w pozostałych wierszach najwyżej po jednej,

4. dla kolumn na kuponie zakładamy że pusta będzie kolumna nr 7 a najwyżej dwie liczby mogą być w kolumnach 1 i 4.

Można też założyć że stosunek liczb występujących w środku kuponu do liczb występujących na obrzeżu będzie 4 do 2. Chcąc np aby stosunek ten był w granicach od 2-4 do 4-2 po prostu wpisać trzeba w  oba filtry 4 i 4. Pierwszy przepuści od 0 do 4 drugi od 0 do 4 a ilosc liczb w zakładzie = 6 spowoduje ze filtr zrobi z tego logiczny AND(i) i przepuszczane stosunki będą właśnie tylko 2-4,3-3 i 4-2.  

Konstruowanie filtra jest doskonałą zabawą logiczną. Istotą filtrów wielokrotnych (MHD) z opcją "nie więcej" jest właśnie taka niby dowolność wyboru bo pojedynczy filtr taką swobodę posiada ( przepuszcza od 0 do n) ponieważ nie wiemy ile liczb i jakich w losowaniu będzie ale globalnie zmuszamy filtr do właściwego wyboru.

To tak jak sita w młynie odsiewają mąkę o różnej grubości, pierwsze przepuszczają prawie wszystkie ziarenka, następne coraz mniejsze aby na końcu uzyskać mąkę najwyższego sortu.

Tak założone filtry potrafią np. z kombinacji systemu pełnego prawie 14 milionów zakładów wyłuskać realną do zagrania ilość zakładów które zawierają to najważniejsze poszukiwane rozwiązanie.

Filtry konstruuje się i przechowuje w bazie danych. Filtr raz skonstruowany może służyć wielokrotnie.

Filtry mogą również służyć do konstruowania przez użytkownika własnych statystyk. Statystyki filtrów dostępne są w tabeli "Tabela skuteczności podziału liczb na kategorie" w której można prześledzić trafienia w historii w zakresy liczb określone filtrami.

 

Wbudowane są filtry dziesiątek, końcówek liczb, kilku układów na kuponie, stref , kategorii liczb. Każdy dowolny układ użytkownika można wczytać do bazy, potem obserwować jego statystyki, wykresy itp.

Edycji filtrów dokonuje się na arkuszu bazy danych. Aktywne są tylko te filtry które są włączone w kolumnie ON.

 

filtrybaza

 

Edycji filtra w bazie dokonuje się bardzo prosto. Wpisuje się wartości filtra tak jak wpisuje się wartości do arkusza programu excel. Nową linijkę uzyskuje się przesuwając kursor na koniec listy. Wówczas pojawi się nowy wiersz w który można wpisać wartości filtra. wartości liczb filtra wpisać należy oddzielając kolejne cyfry znakiem przecinka. Ciągi cyfr można wpisywać w postaci np: 24-33,41-47. Ciągi również należy oddzielać od siebie i od cyfr pojedynczych przecinkami.

Pod przyciskiem opcje jest kilka sposobów wczytywania liczb. Podczas wczytywania liczb filtra z pola edycji lub z list kategorii liczb specjalnych nie trzeba zwracać uwagi na składnię wpisywania. Szeregi są wpisywane automatycznie w postaci kompaktowej a cyfry przedzielone są przecinkami. Mniej doświadczonym użytkownikom zaleca się korzystać z pola edycji podczas konstruowania filtrów.

W panelu dolnym jest podgląd układu filtra na kuponie gry. Pozwala on szybko orientować się w układach filtrów i szybko ocenić czy wpisana wartość filtra jest prawidłowa.

 

opcjebazafiltr

 

 

Nazwa filtra zawiera krótką, komunikatywną nazwę która pozwala użytkownikowi jednoznaczne identyfikować filtr w tabelach, raportach i wykresach.

Na podstawie statystyk podziału liczb na kategorie liczb specjalnych można zbudować filtr wybierający ze strumienia kombinacji tylko zakłady zawierające określoną ilość tych liczb. Wybór ułatwia szereg statystyk, wykresów i raportów.

Wielokrotny filtr liczb twardych wybieranych jest najbardziej uniwersalnym narzędziem programu LC.