FHD filtr liczb twardych wybieranych

LC<<  LC<  LC> 

 

Zadaniem filtra jest sprawdzić czy w generowanych zakładach znajduje się określona ilość liczb które są umieszczone w polu edycji liczb twardych.

menuFHD

W opcjach "przepuść filtrem FHD liczb" można wybrać sposób działania filtra.

Filtr z opcjami jak na rysunku przepuści wszystkie zakłady które posiadają co najmniej jedną liczbę z listy lub jej nie posiadają ( opcja nie więcej czyli - 0 lub 1).

Dla wybranej opcji "nie mniej" filtr przepuścił by wszystkie zakłady mające  jedną lub więcej liczb z listy twardych.

Dla wybranej opcji "dokładnie" filtr przepuszcza wszystkie zakłady mające dokładnie jedną liczbę z listy.