Przyklad filtracji MHD

LC<<  LC<  LC> 

Na poniższym przykładzie pokażę jak w pełni wykorzystać filtry MHD i filtr SPS.

Dla gry Lotto 6/49 symetrycznym układem kuponu jest kupon o rozmiarach 7x7 ( 7 wierszy i 7 kolumn).  Na takim wirtualnym kuponie ( rzeczywisty ma 9 kolumn) znakomicie można grać przewidując układy losowań.

Kupon taki można założyć i używać w programie. Z menu pik wybieramy "Menadżera gier liczbowych" i w pozycjach bazy danych gry dotyczących rozmiarów kuponu wpisujemy wierszy kuponu = 7 i kolumn kuponu=7. Po zamknięciu "menadżera" wszędzie gdzie pojawia się kupon będzie on miał wymiary 7x7.

Aby ustawić filtry MHD musimy założyć pewien układ rozkładu liczb na kuponie.

Zakładamy że :

1. liczby wystąpią tylko w wierszach 2,3 i 5, pozostałe wiersze będą puste, ominiemy wiersze które zawierały liczby z losowania poprzedniego z 31.07.2009 roku oraz wiersz pierwszy ponieważ liczby niskie ostatnio "niechętnie" wychodzą.

2.stosunek liczb które wystąpią na obrzeżu do liczb z wnętrza kuponu będzie 3/3 jest to bardzo często powtarzający się układ liczb.

 

aby wprowadzić do filtrów te założenia, wybieramy opcję "edytuj filtr MHD" z menu "filtry"

 

edMHD

 

Zgodnie z tym co zakładaliśmy, włączamy filtry OK7 i SK7 (obrzeża i środka kuponu) z opcją dokładnie- 3 ( jest to bardzo popularny rozkład i często wychodzi w losowaniach) , i filtry wierszy W72,W73,W75 z opcją nie więcej niż 3 ponieważ nikt nie jest w stanie przewidzieć ile liczb będzie w każdym z wierszu.

Wczytujemy do pola edycji wszystkie liczby z wierszy 2,3 i 5. (21 liczb) i z menu kombinacje uruchamiamy "odfiltrowany system pełny z liczb pola edycji".

Pełny system z 21 liczb miałby 54 264 zakłady.

Program wykonał system i wyświetlił  7420 zakładów spełniających nasze warunki.

Należy dalej ograniczyć ilość zakładów, dlatego należy najpierw wykluczyć układy mało prawdopodobne.  Włączamy w kaskadę filtrów filtr SPS (sum,parzystości i kolejnych liczb). Filtr sumy ustawiamy na szeroki zakres od 80 do 120,)średnio 6*20),  filtr parzystości też szeroko i bezpiecznie na najpopularniejsze układy 2-4,3-3 i 4-2, Filtr kolejnych liczb też na popularne układy 0 i 1.

Uruchamiamy ponownie kombinacje i na wyjściu otrzymamy 2458 zakłady. To w dalszym ciągu jest znaczna ilość.

Musimy zaryzykować i zacieśnić filtrację. Zakładamy że w wierszu 2 będą trzy w wierszu trzecim dwie i w piątym jedna cyfra. Opcje filtrów zmieniamy na "dokładnie i wpisujemy 3,2 i 1 odpowiednio.

Po generacji i filtracji mamy jeszcze 612 zakładów.

można teraz np zacieśnić filtr SPS sumy o 15 z każdej strony i spróbować ponownie.

 

Włączamy raport kategorii liczb specjalnych i wybieramy "rozkłady kategorii typami" :

 

29, 03,01,02,00,00, 02-06-12,  -14,   30

31, 01,01,02,01,01, 02-05-22,  -20,   28

32, 02,02,02,00,00, 02-06-22,  -11,   27

36, 02,01,02,00,01, 02-07-27,   -1,   24

 

musimy wybrać rozkład kategorii  z czterech najczęściej występujących rozkładów w historii losowań. Nie wybieramy ostatniego ponieważ wystąpił w losowaniu poprzednim. Nie wybieramy trzeciego od końca ponieważ zawiera nie brane pod uwagę liczby losowania poprzedniego, pozostał czwarty i drugi. Decydujemy że starszy będzie bardziej odpowiedni. Nie wystąpił od -14 losowań.

Zgodnie z tym układem kategorii liczb specjalnych wczytujemy liczby kategorii za 51 losowań do filtrów MHD. Wczytując liczby do filtrów korzystamy z opcji wczytywania liczb kategorii specjalnych. I zgodnie z wybranym układem (ilość wystąpień 29, 03,01,02,00,00 ) dla filtrów kategorii ustawiamy kolejno:

 

Gorące                (WARM)        dokładnie 3 liczby

Zimne                (COLD)        dokładnie 1 liczba

Sodziewane        (DUE)        dokładnie 2 liczby

Pewne                (SPECDUE)        

Ostatnie        (LAST)        dokładnie 0 liczb

 

Ponawiamy generację i filtrację systemu pełnego i otrzymujemy  38 zakładów.

Jest to ilość zakładów którą można zagrać.

 

Na początku zakładów wstawione są raporty informacyjne które można wstawić po każdej generacji za pomocą klawiszy Ctrl+J. Informację wybiera się z rozwijanego menu i jest ona wstawiana w miejscu ostatniej pozycji kursora.

 

/kombinacja: odfiltrowany system pełny z liczb pola edycji

 

/analiza od dnia 02-02-06 do dnia 02-07-31 z 176 dni

/wygenerowane dn : 02-08-04 20:03:28, czas wykonania : 0H 0 min 5,370 sec. 8 9 13 18 21 29

/Filtr SPS wycina z poza zakresu SUMA=95-105,N/P=2-4,SZEREG=0-1

/Filtr HIT Trafień w historii jest wyłączony

/Filtr RF Zakresów jest wyłączony

/Filtr AVG średniej w kolumnie jest wyłączony

/Filtr twardych jest wyłączony

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 3 liczby / Gorące / z zakresu 4 8 10 13 15 17 21 28 30 32 33 39 41 45 46

 

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 2 liczby / Oczekiwane / z zakresu 1 2 5 6 7 9 18 19 20 35 36 37 38 42 44 47

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 0 liczb / Pewne / z zakresu 16 30 48

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 0 liczb / Ostatnie losowanie / z zakresu 22 24 25 26 27 40 43

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 3 liczby / Obrzeże kuponu K7 / z zakresu 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 21 22 28 29 35 36 42 43 44 45 46 47 48 49

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 3 liczby / Środek kuponu K7 / z zakresu 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 0 liczb / Wiersz 7x7 1 / z zakresu 1 2 3 4 5 6 7

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 3 liczby / Wiersz 7x7 1 / z zakresu 8 9 10 11 12 13 14

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 2 liczby / Wiersz 7x7 1 / z zakresu 15 16 17 18 19 20 21

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 0 liczb / Wiersz 7x7 1 / z zakresu 22 23 24 25 26 27 28

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 1 liczbę / Wiersz 7x7 1 / z zakresu 29 30 31 32 33 34 35

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 0 liczb / Wiersz 7x7 1 / z zakresu 36 37 38 39 40 41 42

/Filtr MHD przepuszcza dokładnie 0 liczb / Wiersz 7x7 1 / z zakresu 43 44 45 46 47 48 49

8  9 13 20 21 29

8  9 14 15 18 32

8  9 14 15 19 32

 

8  9 14 18 21 32

8  9 14 19 21 32

8  9 14 20 21 32

8  9 14 15 18 33

8  9 14 15 19 33

8  9 14 15 20 33

8  9 14 18 21 33

8  9 14 19 21 33

8  9 14 20 21 33

8  9 12 15 17 35

9 10 14 15 17 35

8 10 11 15 18 35

8 10 12 15 18 35

 

8 12 13 15 18 35

8 10 14 17 18 35

8 13 14 17 18 35

8 10 11 15 19 35

8 10 12 15 19 35

8 12 13 15 19 35

8 10 14 17 19 35

8 10 11 15 20 35

8 10 12 15 20 35

 

8 12 13 15 20 35

8 10 14 17 20 35

9 10 12 15 21 35

8  9 12 17 21 35

8 10 11 18 21 35

8 10 12 18 21 35

8 10 11 19 21 35

8 10 12 19 21 35

 

 

 

Po losowaniu bilans jest zaskakujący:

 

  12 trafień  3 z  6

   6 trafień  4 z  6

   4 trafień  5 z  6

   1 trafień  6 z  6

 

 

Ps. w losowaniu tym nikt z 15 milionów grających nie trafił 6 ki. Pula nagród przeszła na następne losowanie.

Powyższy przykład pokazuje jak filtracją ( uwaga nawet filtracją z systemu pełnego 6z 49 - trwa on ponad pół godziny ale jest możliwa do wykonania) można zredukować ilość zakładów nie tracąc głównej wygranej.

 

Życzę Wam udanych łowów.