KOMBINACJE SYSTEMOWE

LC<<  LC<  LC> 

Kombinacje te polegają na tym, że do roztasowania wybranej przez Ciebie paczki liczb używają kluczy w postaci systemów wcześniej opracowanych i przechowywanych w bazie danych systemy.

 

Wyboru systemu do kombinacji dokonuje się poprzez wybranie z rozwijalnego pola edycji lub po przyciśnięciu przycisku obok pola z tablicy okna dialogowego.

W oknie dialogowym tabele można dostosować do własnych upodobań i posortować w postaci drzewa hierarchicznego wg. własnych potrzeb. W oknie dialogowym zaznaczenie systemu zaznaczane jest grotem czarnej strzałki w pierwszej informacyjnej kolumnie tabeli.

 

Do "wyprodukowania" systemu używa się programu pomocniczego "Producent systemów".

 

Kombinacja używa kluczy systemów pełnych i systemów skróconych.

 

Klucze systemów można wyprodukować stosując dołączany do programu program Producent systemów, pracujący analogicznie program DOS CoverBat lub wywołując go bezposrednio z programu za pomocą przewodnika systemów.

 

Przykład :

---------------

Klucz dla systemu skróconego (S/06/10/4 ) :

/ system Skrócony/ 06 liczb w zakładzie / z 10 liczb / 4 zakłady /

zapewnia wygraną 3 kę przy trafieniu 4  z 10 wybranych liczb.

klucz systemu ma postać :

 

1  2  3  4  5  6

2  6  7  8  9 10

3  4  7  8  9 10

5  6  7  8  9 10

 

jeżeli wybrałeś 10 liczb np: 2 7 18 33 38 41 47 49 55 67

 

generator kombinacji systemów, wyprodukuje zakłady :

-------------------------------------------------

2  7 18 33 38 41

 

 

38 41 47 49 55 67

gzie pozycje liczb w zakładach odpowiadają kolejnym pozycjom klucza systemu.