Kombinacje przemienne

LC<<  LC<  LC> 

Są to kombinacje analogiczne do kombinacji wykładniczej z wybranej paczki liczb i do kombinacji wykładniczej z wszystkich XX liczb gry z tą różnicą że połowa zakładów generowana jest dla liczb najczęściej występujących (wykładnik dodatni) a druga połowa dla liczb najrzadziej występujących ( wykładnik ujemny). Jest to kombinacja przydatna niezdecydowanym graczom którzy nie mogą zdecydować jaki wykładnik wybrać.

Zdarzają się losowania które zdecydowanie preferują znak kombinacji. Kombinacja ta zabezpiecza nas przed zdecydowaną przegraną. Część wygrywająca rekompensuje straty z części przegrywającej.