KOMBINACJA WYKŁADNICZA

LC<<  LC<  LC> 

Wybrany zestaw liczb jest roztasowany pomiędzy zadaną liczbę zakładów w taki sposób że liczby występujące częściej we wcześniejszych losowaniach, również częściej są umieszczane w wygenerowanych zakładach. Liczby częściej występujące w losowaniach mają większą ( w stosunku proporcjonalnym do wykładnika potęgi) szansę znalezienia się w zakładach.

Wykładnik można zmieniać w granicach -20 .. 20 przy czym pamiętać należy, że wykładnik o wartości 1 powoduje że kombinacja staje się liniową.  Natomiast wykładnik o wartości zero powoduje że kombinacja jest kombinacją przypadkową . Wartości ujemne powodują że "szanse liczb" być wybranymi przez generator są odwrotne tzn. liczby rzadziej występujące są wybierane częściej. Jeżeli liczba z zestawu nie wystąpiła w losowaniach w wybranym okresie sygnalizowany jest błąd i wyświetlany komunikat.

 

PRZYKŁAD: Jak wynika z raportu najczęsciej występujących liczb :

 

Najczęściej występujące  liczby

od losowania nr 1771 z dnia 02-03-11

do losowania nr 1825 z dnia 02-05-04

==========================================

 

75 wylosowano  20 razy   //75-> 6

17 wylosowano  20 razy   //17-> 6

68 wylosowano  19 razy   //68-> 5

36 wylosowano  19 razy   //36-> 6

21 wylosowano  19 razy   //21-> 5

11 wylosowano  19 razy   //11-> 6

73 wylosowano  18 razy   //73-> 4

57 wylosowano  18 razy   //57-> 5

42 wylosowano  18 razy   //42-> 5

............

26 wylosowano  10 razy    //26-> 1

18 wylosowano  10 razy    //18-> 0

8 wylosowano  10 razy    // 8-> 1

6 wylosowano  10 razy    // 6-> 1

60 wylosowano   9 razy    //60-> 1

19 wylosowano   8 razy    //19-> 1

13 wylosowano   8 razy    //13-> 0

4 wylosowano   8 razy    // 4-> 1

77 wylosowano   7 razy    //77-> 1

31 wylosowano   7 razy    //31-> 0

 

Do kombinacji wybrano pierwsze i ostatnie 10 liczb z powyższej listy.

 

Wygenerowana kombinacja przy wykładniku =5 :

 

4 11 17 21 27 36 42 57 73 75

6 11 17 21 27 36 42 57 68 75

8 11 17 21 27 36 42 57 68 75

11 17 19 21 27 36 57 68 73 75

11 17 21 27 36 42 57 68 73 75

11 17 26 27 36 42 57 68 73 75

 

W tabeli częstości wartości za strzałką -> oznaczają ile razy

liczby zostały użyte w kombinacji. Wyraźnie widać liniową

 

z zadanego okresu. Pierwszych dziesięć liczb wybrane zostało 54 razy

Ostatnie wybrane zostały tylko 7 razy

 

 

Ten sam zestaw liczb przy wykładniku = -5 wygenerował kombinację :

 

 

4  6  8 13 17 19 26 31 60 77

4  6  8 13 18 19 26 31 60 77

 

4  6  8 13 19 26 31 36 60 77

4  6  8 13 19 26 31 60 68 77

4  8 13 17 18 19 26 31 60 77

 

I rozkład jest odwrotny :

//27-> 0

//75-> 0

//17-> 2

//68-> 1

//36-> 1

//42-> 1

//21-> 0

//11-> 0

 

//57-> 0

 

 

//18-> 3

// 8-> 6

// 6-> 5

//60-> 6

//19-> 6

//13-> 6

// 4-> 6

//77-> 6

//31-> 6

Natomiast liczby z czołówki wystąpiły 55 razy