KOMBINACJA WYKŁADNICZA XX

LC<<  LC<  LC> 

Zestaw wszystkich XX liczb gry jest roztasowany pomiędzy zadaną liczbę zakładów w taki sposób że liczby występujące częściej we wcześniejszych losowaniach, również częściej są umieszczane w wygenerowanych zakładach. Szansa liczby na umieszczenie jej w zakładach jest  proporcjonalna wykładniczo do częstości jej występowania we wcześniejszych losowaniach.

Wykładnik można zmieniać w granicach -20 .. 20 przy czym pamiętać należy, że wykładnik o wartości 1 powoduje że kombinacja staje się liniową. Wartości ujemne powodują że "szanse liczb" być wybranymi przez generator są odwrotne tzn. liczby rzadziej występujące są wybierane częściej. Jeżeli liczba z zestawu nie wystąpiła w losowaniach w wybranym okresie przyjmowana jest dla niej najmniejsza wartość współczynnika generacji.

 

Kombinacja wygenerowała zakłady dla wykładnika=5 :

 

10 11 21 23 27 35 39 65 70 75

10 17 21 25 30 36 53 57 65 75

 

11 23 25 29 30 36 43 54 58 65

15 17 34 45 47 55 58 62 68 70

27 30 33 34 36 40 49 70 73 80

 

dla wykładnika -5 wygenerowała :

 

4  6  8 15 31 32 35 48 59 77

4 13 19 31 32 33 50 67 70 76

4 16 19 26 31 41 48 61 76 77

5 15 16 20 32 35 41 60 69 77

8 13 14 18 19 31 32 43 60 66

14 15 19 31 33 45 55 59 69 76

 

 

dla zakresu dat i częstości :

 

Najczęściej występujace  liczby

od losowania nr 1771 z dnia 02-03-11

do losowania nr 1825 z dnia 02-05-04

==========================================

Polecenie wykonano w czasie:  0 godz  0 min  0. 23 sek

27 wylosowano  22 razy

 

17 wylosowano  20 razy

68 wylosowano  19 razy

36 wylosowano  19 razy

21 wylosowano  19 razy

11 wylosowano  19 razy

73 wylosowano  18 razy

57 wylosowano  18 razy

42 wylosowano  18 razy

39 wylosowano  18 razy

10 wylosowano  18 razy

80 wylosowano  17 razy

70 wylosowano  17 razy

65 wylosowano  17 razy

56 wylosowano  17 razy

43 wylosowano  17 razy

29 wylosowano  17 razy

22 wylosowano  17 razy

71 wylosowano  16 razy

62 wylosowano  16 razy

58 wylosowano  16 razy

54 wylosowano  16 razy

53 wylosowano  16 razy

49 wylosowano  16 razy

38 wylosowano  16 razy

35 wylosowano  16 razy

34 wylosowano  16 razy

30 wylosowano  16 razy

 

40 wylosowano  15 razy

37 wylosowano  15 razy

 

9 wylosowano  15 razy

66 wylosowano  14 razy

51 wylosowano  14 razy

47 wylosowano  14 razy

44 wylosowano  14 razy

24 wylosowano  14 razy

16 wylosowano  14 razy

 

74 wylosowano  13 razy

72 wylosowano  13 razy

69 wylosowano  13 razy

63 wylosowano  13 razy

61 wylosowano  13 razy

52 wylosowano  13 razy

25 wylosowano  13 razy

 

78 wylosowano  12 razy

64 wylosowano  12 razy

28 wylosowano  12 razy

15 wylosowano  12 razy

14 wylosowano  12 razy

2 wylosowano  12 razy

1 wylosowano  12 razy

55 wylosowano  11 razy

50 wylosowano  11 razy

20 wylosowano  11 razy

12 wylosowano  11 razy

3 wylosowano  11 razy

79 wylosowano  10 razy

76 wylosowano  10 razy

67 wylosowano  10 razy

59 wylosowano  10 razy

48 wylosowano  10 razy

 

41 wylosowano  10 razy

33 wylosowano  10 razy

32 wylosowano  10 razy

26 wylosowano  10 razy

18 wylosowano  10 razy

8 wylosowano  10 razy

6 wylosowano  10 razy

60 wylosowano   9 razy

19 wylosowano   8 razy

13 wylosowano   8 razy

4 wylosowano   8 razy

77 wylosowano   7 razy

31 wylosowano   7 razy