POLE  EDYCJI  LOSOWAŃ

LC<<  LC<  LC> 

 

poleedycji

 

 Umieszczone jest na pasku narzędziowym i służy do wprowadzania wyników losowań oraz do wyboru zestawu liczb do ich późniejszego roztasowania w formularzu kombinacje i innych operacji przenoszenia i edycji danych. Pole ma rozwijalny formularz tzw. "kalkulator liczb" umożliwia on szybką edycję i wizualną ocenę rozkładu liczb, ponieważ przyciski rozmieszczone są na nim jak na  kuponie zakładów. Na formularzu pola znajduje się też licznik wybranych liczb i przyciski sterujące

 

calgulator liczb

 

Przycisk PRZEPISZ btndown służy do przepisywania wybranych liczb do pola tekstowego.

Przycisk OK btnok

Przycisk WYCZYŚĆ btnerase czyści zawartość formularza.

Przycisk ANULUJ btncancel unieważnia zmiany, zamyka formularz i nie przepisuje jego zawartości.

 

 Za pomocą podwójnego kliknięcia myszy uzyskać można łatwe wprowadzenie ciągu liczb do formularza. Ciąg zatrzymuje się na poprzednim pierwszym wciśniętym przycisku lub jeżeli takowego nie ma na przycisku z liczbą 1.

 

Sposób : Jeżeli w pole edycji wpisane zostaną liczby nieuporządkowane i zdublowane to użycie pola rozwijalnego i jego zamknięcie [OK] spowoduje rosnące uporządkowanie ciągu i wyeliminowanie liczb zdublowanych lub z poza zakresu 1..XX.