Pasek kombinacji i sprawdzania zakładów

LC<<  LC<  LC> 

 

Pasek narzędzi

kombinacjepasek

 

kombinacjebuttondialog narzędziowy Kombinacje. Umożliwia on roztasowanie porcji liczb pomiędzy zadaną ilość zakładów i liczb w zakładzie. Użytkownik ma do dyspozycji kilkanaście możliwości wyboru wielu opcji i sposobów wyboru porcji liczb do roztasowania oraz kilkanaście metod tasowania.

 

Opcja againandcheckbutton "powtórz i sprawdź z polem edycji". Ta opcja służy do wielokrotnej generacji zakładów z ostatnio wybraną kombinacją w dialogu "kombinacje". Po wybraniu tej opcji program generuje paczkę zakładów wg ostatnio wybranej kombinacji i sprawdza je z losowaniem wpisanym do "głównego pola edycji". Wyniki wyświetlane są w polu tekstowym "wyniki". Podczas generacji nie jest wyświetlany dialog wyboru zakresu dat.

 

Opcja againandcheckhistorybutton "powtórz i sprawdź w historii losowań". Ta opcja służy do wielokrotnej generacji zakładów z ostatnio wybraną kombinacją w dialogu "kombinacje". Po wybraniu tej opcji program generuje paczkę zakładów wg ostatnio wybranej kombinacji i sprawdza je ze wszystkimi wynikami losowań z bazy  w zakresie dat( losowań) ostatnio wybranych w opcji "sprawdź w historii losowań". Wyniki wyświetlane są w polu tekstowym "wyniki".

 

Uwaga opcja jest aktywna tylko wtedy gdy przynajmniej jednokrotnie zakłady sprawdzane były opcją "sprawdź w historii losowań".

 

Opcja checkbutton "sprawdź" sprawdza zakłady z edytora "zakłady" z wynikiem losowania umieszczonym w "polu edycji losowań" a wynik sprawdzenia wyświetlany jest w edytorze "wyniki".

 

Opcja checkhistorybutton "sprawdź w historii losowań" sprawdza zakłady z edytora "zakłady" z wynikiami losowań z bazy losowań a wynik sprawdzenia wyświetlany jest w edytorze "wyniki". Przed sprawdzeniem wyświetlany jest dialog zakresu dat z którego wybieramy interesujący nas zakres dat (losowań).