Mapa odstępów

LC<<  LC<  LC> 

Jest to tabela umozliwiająca obserwację i manipulowanie kolumnami z informacją o odstępach pomiędzy kolejnymi trafieniami odpowiednich pozycji kolejnych losowań. Mapa jest obliczana dla każdego offsetu losowań i zakresu dat analizy, Odstęp ustawić można w polu Odstępy od [  ] natomiast zakres dat analizy ustawia się po wywołaniu przyciskiem kalendarza ustawienia dat.

Mapę można sortować na rózne sposoby albo poprzez kliknięcie z przytrzymaniem klawiszy ALT i SHIFT. Po uzyciu klawiszy i jednoczesnie klikniecie stan  sortowania jest aktywny. Uwidacznia się to zmianą kursora. Następne kliknięcie na dowolnej kolumnie podsumowań lub nagłówka spowoduje posortowanie mapy odstępów a kursor i stan wróci do domyślnego.

Zestaw wierszy podsumowań jest analogiczny jak w mapie liczb.

Dodatkowo mapę można posortować z menu podręcznego wg najczęstszych trafień pozycji, braku trafień, trafień jedynek, dwójek i trójek.

 

MMapOds