PIŁKA NOŻNA MECZ TOWARZYSKI POLSKA DANIA 3-2

Czyli wszystko o programowaniu co nie można zakwalifikować do ww tematów głównych, zapraszam

PIŁKA NOŻNA MECZ TOWARZYSKI POLSKA DANIA 3-2

Postby strateg1 » 2013-08-15, 01:50

Polacy pokonali Danię, powiew młodości 3-2 !
Polska - Dania
http://ocdn.eu/images/pulscms/Yzg7MDMsM ... e8a60e.jpg
http://ocdn.eu/images/pulscms/Yzg7MDMsM ... e8a60e.jpgRe­pre­zen­ta­cja Pol­ski po­ko­na­ła na gdań­skiej PGE Are­nie Danię 3:2 (1:2) w to­wa­rzy­skim meczu, który był ostat­nim eg­za­mi­nem dru­ży­ny Wal­de­ma­ra For­na­li­ka przed de­cy­du­ją­cy­mi bo­ja­mi o fi­na­ły mi­strzostw świa­ta w 2014 roku. Gole dla Bia­ło-Czer­wo­nych zdo­by­li mło­dzi Ma­te­usz Klich (4 min.), Wal­de­mar So­bo­ta (59 min.) i Piotr Zie­liń­ski (60 min.).

Bia­ło-Czer­wo­ni pro­wa­dze­nie w śro­do­wy wie­czór ob­ję­li bar­dzo szyb­ko, bo już w 4. mi­nu­cie Ma­te­usz Klich po­ko­nał gol­ki­pe­ra ry­wa­li. Na prze­rwę za­do­wo­le­ni scho­dzi­li jed­nak ry­wa­le, gole dla Danii zdo­by­li Cri­stian Erik­sen (18 min.) i Mar­tin Bra­ith­wa­ite (45 min.). Po zmia­nie stron za­ata­ko­wa­ła od­mlo­dzo­na re­pre­zen­ta­cja Pol­ski, wy­stra­czy­ły dwie mi­nu­ty by od­zy­ska­ła pro­wa­dze­nie. Dla Bia­ło-Czer­wo­nych tra­fi­li Wal­de­mar So­bo­ta (59 min.) i Piotr Zie­liń­ski (60 min.), w Gdań­sku Po­la­cy świę­to­wa­li wy­gra­ną z cięż­kim ry­wa­lem, zna­nym jako "gang Ol­se­na" (Fot. PAP/Piotr Wit­t­man).
=>M O T O F A N -> SHL,WFM,WSK,Komar,Romet,Jawa,MZ-ka, i td.
User avatar
strateg1
 
Posts: 955
Joined: 2007-01-20, 16:58
Location: Rzeszów

Return to Inne, Rózne

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron