Page 1 of 1

Największa loteria na świecie

PostPosted: 2011-10-16, 11:56
by adamcustom
Myślę, że losowanie numerków przestanie już niebawem mieć jakiekolwiek znaczenie w świecie realnym. A jak wygląda ten świat obecnie? Ameryka technicznie jest bankrutem. Utrzymywane tak długo stopy procentowe na poziomie bliskim zeru przy coraz wyższej inflacji, wzroście bezrobocia i konsekwentnie i bez sensu pompowanym pieniądzom nic nie daje. Dług publiczny USA osiągnie w niedługim czasie poziom bliski temu po II-giej Wojnie Światowej. Różnica jest taka, że nowe supermocarstwo dysponowało wtedy nadzwyczajnymi mocami produkcyjnymi i bardzo silnym przemysłem. To pomogło Ameryce zlikwidować deficyt budżetowy w stosunkowo krótkim czasie. Co pomoże teraz? Nic.
Co czeka Amerykę ? Hiperinflacja i w konsekwencji podniesienie stóp procentowych. W tym momencie ponad 40 milionów ludzi w Stanach musi korzystać z kartek na żywność. Około 6 mln domów jest niespłaconych przy obecnym niskim poziomie stóp procentowych.

Europa... Grecja jest bankrutem, Hiszpania niedługo będzie a zaraz po niej Włochy. Kłopoty Hiszpanii spowodują głęboki kryzys Francji, która jest połączona bliskimi więzami biznesowymi z swym sąsiadem. Jedyną lokomotywą Unii są Niemcy. Jak długo Niemcy mogą finansować ten cały bałagan? Z jakiego powodu najstarsze kraje Unii nie pozwalają zbankrutować Grecji? Powód jest prosty i nie ma nic wspólnego z solidarnością unijną. To banki francuskie i niemieckie mają najwięcej obligacji greckich na których zarabiały przez długie lata. To nic innego jak ratowanie własnych banków kosztem społeczeństwa. Nie można zrobić nic gorszego. To droga ku zatraceniu.