W przygotowaniu ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące użytkowania programu LottoCAD

W przygotowaniu ...

Postby Kmicic » 2017-02-18, 19:10

Od lat przeglądarki internetowe zostały wyposażone w bardzo bogaty interfejs użytkownika. Przeglądarki praktycznie dziś obsługują wszystko, otwierają wiele formatów plików, obrazy (JPG,PNG,GIF itp), dokumenty (PDF,Word,Excel ...), Video (Flash,MP4...), Dźwięk (MP3...), Grafikę wektorową(SVG) i podstawoywe bardzo bogate strony internetowe (HTML5). Ponieważ przeglądarki używane są na wielu platformach to taki interfejs staje się platformą uniwersalną. Programy napisane z użyciem tego interfejsu będą pracować w windowsie, linuksie, MACu, Androidzie i OS Apple.
Firma Intel sponsorowała prace i powstała świetna platforma zwana "Node WebKit". Nowoczesne rozwiązania pozwalają pisać sprawne i szybkie aplikacje z użyciem tego interfejsu.
Image
Jak widać na diagramie podstawą jest interfejs użytkownika w postaci przeglądarki (Browser UI) Łączy się on poprzez interfejs API rdzenia WebKit lub Język JavaScript z interfejsem platformy na jakiej pracuje (np Windows). Potrafi również obsługiwać nowoczesny framework JavaScript Node.js. Przeglądarka Node WebKit oparta jest na silnikach przeglądarki Chromium. Aby zdać sobie sprawę ż nowych możliwości przypomnę że normalne (szeregowe) przeglądarki z uwagi na bezpieczeństwo nie mogą obsługiwać poleceń platformy na której pracują. Nie mogą zapisywać plików na dysku, uruchamiać wszystkich usług i plików exe itp.

Z użyciem tego interfejsu piszę prosty interaktywny system do uruchamiania bogatego zestawu skryptów i aplikacji PHP dla programu LottoCAD. System ten ma ułatwić wywoływanie skryptów i aplikacji PHP, ponieważ użytkownicy nie radzą sobie z tym problemem.

Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie pojawi się ikona do jego uruchomienia :
Image
Po jej kliknięciu uruchomiona zostanie aplikacja w postaci strony html5 o adresie zwykle :
Code: [Select all] [Expand/Collapse] [Download] (Untitled)
C:\Program Files\Wojar Software\LottoCAD Webkit Starter\nwjs-sdk-v0.19.5-win-ia32\app
GeSHi © Codebox Plus

[small]Jest to strona html którą zawsze można samemu zmodyfikować jeżeli dysponujesz taka umiejętnością. To nie jest trudne i jest do opanowania. Warto zrobić kopie bezpieczeństwa tego pliku przed zmianami.[/small]
Aplikacja składa się z kilku zakładek, kolejno [Aplikacje PHP],[Skrypty PHP],[pliki i foldery],[Linki], [Narzędzia]:
Image
Aplikacje PHP
Do używania tych aplikacji, niezbędne jest włączenie w LottoCADzie serwera HTTP. Serwer działa na porcie 8086 aby nie kolidować z innymi serwerami zainstalowanymi ewentualnie u użytkownika. Włączenie znajdziesz w menu Skrypty PHP->Opcje i sygnalizowane jest dymkiem informacyjnym. O tym że należy włączyć serwer informuje komunikat na czarnym tle w nagłówku okna. Komunikat wyłącza się klikając na nim. Do wyboru aplikacji służy menu. Zawiera ono aplikacje PHP które znajdują (zostały zainstalowane) w katalogu Script programu LottoCAD. To duże interaktywne systemy z których każdy mógłby być samodzielnym rozbudowanym programem. Opis często znajduje się w poszczególnych systemach. Systemy te można używać w innych przeglądarkach wpisując ręcznie adres wywołania aplikacji. Np aplikację Generatory wywołać można wpisując w dowolnej przeglądarce adres: [url]http://localhost:8086/generic/generatory.html]/url].
W tej aplikacji wystarczy kliknąć na odpowiednią pozycję menu. Opis znajduje się w każdej z tych aplikacji więc go pominę a może opiszę w najbliższej wolnej chwili.


Skrypty PHP
W zakładce tej wywoływane są skrypty PHP pracujące na danych albo z bazy danych losowań programu LottoCAD albo obrabiające dane np zawarte w polu zakłady. Jest tam kilka użytecznych skryptów wraz z możliwością wpisywania parametrów. Zwykle skrypty te pracują na zakładach zawartych w polu zakłady programu LottoCAD.
Image
Skrypt: Ostatnie trafienia
Pod tą lakoniczną, mało znaczącą nazwą kryje się skrypt który wyświetla statystykę trafień zestawu liczb w ostatnich ustawionych parametrem ilości losowań.
Statystyka ta wyświetlana jest w postaci tabelki:
Image
A więc czytamy: Że w losowaniu wstecz zero losowań (back 0), ostatnim zerowych trafień nie było, pusta komórka, trafień jedynek było 7, dwójek 18 i trójek 2. Razem nie zerowych trafień było 49 ponieważ : 7x1 + 18X2 + 28 3 to właśnie 49 w kolumnie "sum". Ostatnie dwie kolumny UP i Down wymagają osobnego wyjaśnienia, przez co skrypt można wykorzystać jako doskonałe narzędzie do wybrania sposobu gry. Sednem tego sposobu jest analiza histogramu trafień. Przypominam histogram trafień to tabela w której kolejne wiersze to liczba i ilość trafień tej liczby w kolejnych losowaniach wstecz.
(przykład:)
Code: [Select all] [Expand/Collapse] [Download] (Untitled)
26 ->   20
33 ->   21
...
32 ->   27
39 ->   27
GeSHi © Codebox Plus

oznacza to że liczba 26 w zestawie wystąpiła 20 razy a liczba 39 aż 27 razy. czyli jest to zestawienie częstości występowania liczb w badanym zestawie posortowane wg. tej częstości.
I właśnie kolumny "up" i "down" mówią ile było w tym losowaniu nie trafionych liczb, czyli liczb zimnych.

Analizując kolejne losowania wstecz, ostatnie to (back=0) widzimy ciekawą zależność uprawniająca do gry na tzw. przeciwności. Jak spojrzycie od dołu tabeli (losowania wcześniejsze ku górze, losowania ostatnie) to w kolumnie down i up ujrzycie ciekawe zależności.
Co nas interesuje ?. A mianowicie fakt że po dużych liczbach występują małe i odwrotnie. Co zyskujemy ?. Dla przykładu 18 losowań wstecz w kolumnie "up" czyli w kierunku od posortowanych dużych do małych wartości wystąpień na histogramie, była tylko jedna liczba nie trafiona. Jak widać w losowaniu 17 wstecz czyli następnym w tym miejscu było 13 liczb nie trafionych (zimnych). Czyli 13 liczb na które nie gramy.
Image
idąc śladem odwrotnym znaczy że od drugiego końca histogramu było zero liczb nie trafionych, czyli tam gromadziły się trafienia. Jak prześledzicie te kolumny to takich przypadków jest całkiem dużo w statystyce a wiec są w miarę wiarygodne do gry. czyli gramy na liczby gorące "down" a wykluczmy liczby z końca "up" jeżeli wartość "up" w poprzednim (back 0) była niska i odwrotnie. Oczywiście zdarzają się wpadki ale grając w ciągle niezmienny sposób nie błądzimy tylko czekamy na okazję. Okazja trafi się na pewno jeżeli nie zrezygnujemy z tego sposobu, co wynika ze statystyk.
Jak wybrać zestaw do badania. Może to być zestaw stały z innych statystyk w którym zauważymy tą przemienność, dziś jest dużo, jutro mało itd. Ja do przykładu wybrałem fragment statystyki mapy liczb.
Mapa liczb to statystyka liczb lub zestawów posortowana wg wybranej funkcji statystycznej dostępna jest w zakładce "Aplikacje PHP", opcja "Supermapa".
Skrypt: Histogram
Wykonuje histogram częstości występowania liczb w zestawie z pola "zakłady". Opisany jest powyżej ale ten histogram dodatkowo ma pseudo wykres częstości.
Image
Skrypt: Eliminator
Jeżeli w pole "Losowanie" wpiszemy zestaw liczb np [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] to po użyciu skryptu z naszego zestawu zostaną usunięte te liczby:
Image

Skrypt: Eliminator
Skrypt usuwa z wierszy liczby zduplikowane, przykład:
Code: [Select all] [Expand/Collapse] [Download] (Untitled)
1,1,2,2,3,3,3
4,5,6
7,7,7,7,8,7,9
GeSHi © Codebox Plus

usunie duplikaty, pozostawiając :
Image

Skrypt: Selector
Jeżeli w pole "Losowanie" wpiszemy zestaw liczb np | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | to po użyciu skryptu z naszego zestawu zostaną wybrane tylko te liczby:
Image

Skrypt: Podziel zestawy z pola "zakłady", kolumnami
Skrypt dzieli zakłady z pola 'zakłady' kolejno kolumnami po zadaną ilość liczb w zakładzie do ich wyczerpania, ostatni zakład stanowi resztę z podziału. Nasz wejściowy zestaw 16 liczbowy:
Code: [Select all] [Expand/Collapse] [Download] (Untitled)
44  3 23 10 17 40 30 15 22  4 32  9 29 39  1 19
10 40 13 17 15  3 23  4 30 29 22 19  1  9 32 39
 3 29 17 15 14 13 23 22 10 30  9 39  1 19 44 32
 4  3 30 13 17 23 15 10 14 19 22 39  1 32 44  9
40 17  4 14 23 10 34  3 13 44 39 32  1 22 19  9
14 40 23 30 10  2  3 34 33 44 19  1 32 22 39  9
14  4 23  1 10 30 33  3 35 44 39 32 34 22 19  9
10 44 38  4 22 14 33  3 23 35 26 39 34 19 32  9
10  4 22  1 14 30 34 33 35 23 38 19 32 26 39  9
29 44  4 22  1 33 19 23 35 30 14 38 32 26  9 39
21 40 22 29 44 30 19  1 14 33 35 23 26 32 39  9
31 15 13  3  4 44 30 23 19 14 40  1 32 26 39  9
21 13 40 44  4 30  1 23 14 12 19 33 26 32  9 39
22 40  4 30  1 23 19 34 12 14 13 33 32 26  9 39
21  4 14 33  1 12 13 19 23 34 32 30 40 26  9 39
21  4 33 12  1 19 34 14 23 13 26 30 40 32 39  9
35 13 14  4 33 26  1 12 19 23 34 30 32 40  9 39
 1 19 34 23 33  4 26 14 13 12 35 40 30 32  9 39
10 23 19 33 26  4 34 14 15 12 13 40  9 30 39 32
19 13 14 12 35  9 26  4 23 33 15  1 32 40 30 39
 5 27 19 33  9 13 26 35  1 23 14  4 30 40 32 39
10  9  4 14 13 35 26 27 33 36 23 19 32 39 40 30
 1  3  9 33 13 23 36  4 26 35 32 27 40 39 14 30
 3 28 23 13 19 33 35  4 26 36 32 27 40 39 14 30
 5 31 13  4 35 33 26 19 23 27 32 40 36 39 14 30
20 13 19 35 31  4 33 26 39 36 23 32 40 27 30 14
19 15 26 35 31  4 13 39 36 27 23 32 40 33 14 30
GeSHi © Codebox Plus

przy parametrze cięcia = 5
zwróci zestaw :
Image
i na końcu resztę z dzielenia, kolumnę pojedynczą :
Image

Skrypt: Obracanie zakładów (rotator)
Skrypt obraca zakładami o zadany kąt prosty (90 stopni-na godzinę 3cią) lub jego wielokrotność(90,180,270 na godzinę 3cią ,6tą i 9tą):
Wyjściowy zestaw jak wyżej po użyciu skryptu wykona obrót np o 90 stopni:
Code: [Select all] [Expand/Collapse] [Download] (Untitled)
19 20  5  3  1 10  5 19 10  1 35 21 21 22 21 31 21 29 10 10 14 14 40  4  3 10 44
15 13 31 28  3  9 27 13 23 19 13  4  4 40 13 15 40 44  4 44  4 40 17  3 29 40  3
26 19 13 23  9  4 19 14 19 34 14 33 14  4 40 13 22  4 22 38 23 23  4 30 17 13 23
35 35  4 13 33 14 33 12 33 23  4 12 33 30 44  3 29 22  1  4  1 30 14 13 15 17 10
31 31 35 19 13 13  9 35 26 33 33  1  1  1  4  4 44  1 14 22 10 10 23 17 14 15 17
 4  4 33 33 23 35 13  9  4  4 26 19 12 23 30 44 30 33 30 14 30  2 10 23 13  3 40
13 33 26 35 36 26 26 26 34 26  1 34 13 19  1 30 19 19 34 33 33  3 34 15 23 23 30
39 26 19  4  4 27 35  4 14 14 12 14 19 34 23 23  1 23 33  3  3 34  3 10 22  4 15
36 39 23 26 26 33  1 23 15 13 19 23 23 12 14 19 14 35 35 23 35 33 13 14 10 30 22
27 36 27 36 35 36 23 33 12 12 23 13 34 14 12 14 33 30 23 35 44 44 44 19 30 29  4
23 23 32 32 32 23 14 15 13 35 34 26 32 13 19 40 35 14 38 26 39 19 39 22  9 22 32
32 32 40 27 27 19  4  1 40 40 30 30 30 33 33  1 23 38 19 39 32  1 32 39 39 19  9
40 40 36 40 40 32 30 32  9 30 32 40 40 32 26 32 26 32 32 34 34 32  1  1  1  1 29
33 27 39 39 39 39 40 40 30 32 40 32 26 26 32 26 32 26 26 19 22 22 22 32 19  9 39
14 30 14 14 14 40 32 30 39  9  9 39  9  9  9 39 39  9 39 32 19 39 19 44 44 32  1
30 14 30 30 30 30 39 39 32 39 39  9 39 39 39  9  9 39  9  9  9  9  9  9 32 39 19
GeSHi © Codebox Plus


Pliki i foldery
Opcje służą do szybkiego otwierania plików i folderów LottoCADa. W przyszłości opisze jak mozna dokładać własne elementy.

Linki
Opcje służą do szybkiego otwierania wybranych stron internetowych. W przyszłości opisze jak mozna dokładać własne linki.
Narzędzia
Uruchamia chrome debuger, dla zaawansowanych użytkowników którzy chcą przes;edzić działanie systemu.


ciąg dalszy w mairę czasu lub zapytań, zapraszam ...
--
Wojtek
Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja
User avatar
Kmicic
Administrator
 
Posts: 706
Joined: 2006-11-28, 00:40
Location: Obywatel świata

Re: W przygotowaniu ...

Postby bratajcz » 2017-02-21, 11:03

Nareszcie coś tu ruszyło nowego!!!!!!
Jestem bardzo zainteresowany tą przeglądarką nazwijmy ją (jak zrozumiałem) dyskową. Nie wiem czy będzie płatna czy nie ale biorę ją w ciemno nawet wersję testową jeśli taka jest.
Jestem starym (dosłownie) kibicem LOTTOCADA, nie bardzo mi z tym programem idzie i myślę , że ta przeglądarka to by było duże ułatwienie w posługiwaniu się tym programem.
Serdecznie pozdrawiam - bratajcz
bratajcz
 
Posts: 3
Joined: 2007-03-20, 16:31

Re: W przygotowaniu ...

Postby Kmicic » 2017-02-24, 23:23

bratajcz wrote:Nareszcie coś tu ruszyło nowego!!!!!!
Jestem bardzo zainteresowany tą przeglądarką nazwijmy ją (jak zrozumiałem) dyskową. Nie wiem czy będzie płatna czy nie ale biorę ją w ciemno nawet wersję testową jeśli taka jest.
Jestem starym (dosłownie) kibicem LOTTOCADA, nie bardzo mi z tym programem idzie i myślę , że ta przeglądarka to by było duże ułatwienie w posługiwaniu się tym programem.
Serdecznie pozdrawiam - bratajcz


Proszę bardzo, jest w fazie rozwojowej ale przedstawione powyżej funkcjonalności działają. Proszę o adres poczty na mój adres wyśle link do pobrania. Sprawdzane na win10 ale myślę że bedzie działac na wcześniejszych win7 i xp.

Nie wprowadziłem jeszcze do sprzedaży tego systemu. ale ponieważ sam z emerytury utrzymuję serwis internetowy (używany np do automatyzacji wyników losowań, forum, utrzymanie domen itp) miło by było (ale niekoniecznie obowiazkowo) przekazać na ten cel dowolną dotację na wspomaganie ponoszonych kosztów serwisu.

Podaję link : Chcę udzielić dotacji na serwis LottoCAD na konto PAYPAL: wojtek@w-s.pl
--
Wojtek
Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja
User avatar
Kmicic
Administrator
 
Posts: 706
Joined: 2006-11-28, 00:40
Location: Obywatel świata

Re: W przygotowaniu ...

Postby amarciniak0801 » 2018-02-28, 17:07

Witam

Panie Wojtku, skrypty uruchamiane w przeglądarkach : Superscript, Filter C7HG, Aredul9 nie funkcjonują. Czy są one w fazie testów, czy popełniam jakiś błąd podczas uruchamiania. Serwer HTTP mam włączony. Czy potrzebne jest połączenie z internetem ?

W generatorze nazwanym mapa nie mogę wykonać statystyki zimnych i raportu mapy pomimo, że wpisuję poszczególne opcje zgodnie z instrukcjami. Czy ten generator jest w fazie testów, czy popełniam jakiś błąd ? Nie chciałbym wyniku eksportować do Excela, tylko uzyskać wynik w przeglądarce tak jak w Supermapie Lottocada. Zależy mi szczególnie na nowych 4 funkcjach SMASPC, SMASLP, EMASPC, EMASLP, które nie są dostępne w Supermapie Lottocada.

Pozdrawiam
amarciniak0801
 
Posts: 4
Joined: 2010-02-25, 18:06

Re: W przygotowaniu ...

Postby Kmicic » 2018-03-14, 12:27

Odpowiedziałem z pomocą filmów na YouTube :

https://youtu.be/CA50_zRzKA8
https://youtu.be/TmKMyKpiVh8

Dla brakujacych skryptów napisałem uzupełniającą instalację do pobrania:

klikając na ten link
lub klikając tutaj
--
Wojtek
Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja
User avatar
Kmicic
Administrator
 
Posts: 706
Joined: 2006-11-28, 00:40
Location: Obywatel świata

Re: W przygotowaniu ...

Postby cherendzer » 2018-07-01, 14:26

Witam Panie Wojtku
Po zainstalowaniu super starter i plugin PHP do notepad++ . zacząłem sprawdzać super program , napotkałem kilka problemów
superscript wyskakuje mi The requested URL /superscript/index.html was not found on this server.

skrypty php -
Filter eliminator wyskakuje mi The requested URL /Filter Eliminator.php was not found on this server.
Eliminator z duplikowanych liczb w liniach The requested URL /eliminator_duplicates_in_lines.php was not found on this server.
Filter selector The requested URL /Filter Selector.php was not found on this server.
Obracanie zakładów /rotate/ The requested URL /trademap.php was not found on this server.
The requested URL /rotate.php was not found on this server.


Mam pytanie czy ja cos zle zrobiłem podczas instalacji programu ze serwer nie możne znalesc sciezki do serveru czy problem polega gdzie indzie
Z poważaniem Krzysztof
cherendzer
 
Posts: 14
Joined: 2010-11-15, 16:25

Re: W przygotowaniu ...

Postby cherendzer » 2018-07-02, 11:34

Witam Panie Wojtku
własnie sprawdziłem Indeks C: \ Program Files (x86) \ Notepad ++ \ plugins \ WWW / oraz Indeks C: \ Program Files (x86) \ Oprogramowanie Wojar \ Lotto CAD 2.32 \ Script \ / jakby brakowało tych skryptów php w tych katologach .Teraz pytanie skad moge je sciagnac

Filter eliminator
Eliminator z duplikowanych liczb w liniach
Filter selector
Obracanie zakładów /rotate/

oraz superscript

Z poazaniem
cherendzer
 
Posts: 14
Joined: 2010-11-15, 16:25

Re: W przygotowaniu ...

Postby Kmicic » 2018-09-14, 21:20

Załączam pliki skryptów. Uwaga superscript działa w otoczeniu Notepada++ z zainstalowanym pluginem PHP : https://sourceforge.net/projects/phpfor ... t/download. Plugin umożliwia korzystanie z serwera www http://localhost:8088 w odróżnieniu od programu LottoCAD w którym serwer www działa na porcie 8086 czyli http://localhost:8086.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
--
Wojtek
Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja
User avatar
Kmicic
Administrator
 
Posts: 706
Joined: 2006-11-28, 00:40
Location: Obywatel świata


Return to LottoCAD pytania i odpowiedzi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron