W przygotowaniu ...

Pytania i odpowiedzi dotyczące użytkowania programu LottoCAD

W przygotowaniu ...

Postprzez Kmicic » 2017-02-18, 19:10

Od lat przeglądarki internetowe zostały wyposażone w bardzo bogaty interfejs użytkownika. Przeglądarki praktycznie dziś obsługują wszystko, otwierają wiele formatów plików, obrazy (JPG,PNG,GIF itp), dokumenty (PDF,Word,Excel ...), Video (Flash,MP4...), Dźwięk (MP3...), Grafikę wektorową(SVG) i podstawoywe bardzo bogate strony internetowe (HTML5). Ponieważ przeglądarki używane są na wielu platformach to taki interfejs staje się platformą uniwersalną. Programy napisane z użyciem tego interfejsu będą pracować w windowsie, linuksie, MACu, Androidzie i OS Apple.
Firma Intel sponsorowała prace i powstała świetna platforma zwana "Node WebKit". Nowoczesne rozwiązania pozwalają pisać sprawne i szybkie aplikacje z użyciem tego interfejsu.
Obrazek
Jak widać na diagramie podstawą jest interfejs użytkownika w postaci przeglądarki (Browser UI) Łączy się on poprzez interfejs API rdzenia WebKit lub Język JavaScript z interfejsem platformy na jakiej pracuje (np Windows). Potrafi również obsługiwać nowoczesny framework JavaScript Node.js. Przeglądarka Node WebKit oparta jest na silnikach przeglądarki Chromium. Aby zdać sobie sprawę ż nowych możliwości przypomnę że normalne (szeregowe) przeglądarki z uwagi na bezpieczeństwo nie mogą obsługiwać poleceń platformy na której pracują. Nie mogą zapisywać plików na dysku, uruchamiać wszystkich usług i plików exe itp.

Z użyciem tego interfejsu piszę prosty interaktywny system do uruchamiania bogatego zestawu skryptów i aplikacji PHP dla programu LottoCAD. System ten ma ułatwić wywoływanie skryptów i aplikacji PHP, ponieważ użytkownicy nie radzą sobie z tym problemem.

Po zainstalowaniu aplikacji na pulpicie pojawi się ikona do jego uruchomienia :
Obrazek
Po jej kliknięciu uruchomiona zostanie aplikacja w postaci strony html5 o adresie zwykle :
: [Zaznacz cały] [/] [] ()
C:\Program Files\Wojar Software\LottoCAD Webkit Starter\nwjs-sdk-v0.19.5-win-ia32\app
GeSHi © Codebox Plus

[small]Jest to strona html którą zawsze można samemu zmodyfikować jeżeli dysponujesz taka umiejętnością. To nie jest trudne i jest do opanowania. Warto zrobić kopie bezpieczeństwa tego pliku przed zmianami.[/small]
Aplikacja składa się z kilku zakładek, kolejno [Aplikacje PHP],[Skrypty PHP],[pliki i foldery],[Linki], [Narzędzia]:
Obrazek
Aplikacje PHP
Do używania tych aplikacji, niezbędne jest włączenie w LottoCADzie serwera HTTP. Serwer działa na porcie 8086 aby nie kolidować z innymi serwerami zainstalowanymi ewentualnie u użytkownika. Włączenie znajdziesz w menu Skrypty PHP->Opcje i sygnalizowane jest dymkiem informacyjnym. O tym że należy włączyć serwer informuje komunikat na czarnym tle w nagłówku okna. Komunikat wyłącza się klikając na nim. Do wyboru aplikacji służy menu. Zawiera ono aplikacje PHP które znajdują (zostały zainstalowane) w katalogu Script programu LottoCAD. To duże interaktywne systemy z których każdy mógłby być samodzielnym rozbudowanym programem. Opis często znajduje się w poszczególnych systemach. Systemy te można używać w innych przeglądarkach wpisując ręcznie adres wywołania aplikacji. Np aplikację Generatory wywołać można wpisując w dowolnej przeglądarce adres: [url]http://localhost:8086/generic/generatory.html]/url].
W tej aplikacji wystarczy kliknąć na odpowiednią pozycję menu. Opis znajduje się w każdej z tych aplikacji więc go pominę a może opiszę w najbliższej wolnej chwili.


Skrypty PHP
W zakładce tej wywoływane są skrypty PHP pracujące na danych albo z bazy danych losowań programu LottoCAD albo obrabiające dane np zawarte w polu zakłady. Jest tam kilka użytecznych skryptów wraz z możliwością wpisywania parametrów. Zwykle skrypty te pracują na zakładach zawartych w polu zakłady programu LottoCAD.
Obrazek
Skrypt: Ostatnie trafienia
Pod tą lakoniczną, mało znaczącą nazwą kryje się skrypt który wyświetla statystykę trafień zestawu liczb w ostatnich ustawionych parametrem ilości losowań.
Statystyka ta wyświetlana jest w postaci tabelki:
Obrazek
A więc czytamy: Że w losowaniu wstecz zero losowań (back 0), ostatnim zerowych trafień nie było, pusta komórka, trafień jedynek było 7, dwójek 18 i trójek 2. Razem nie zerowych trafień było 49 ponieważ : 7x1 + 18X2 + 28 3 to właśnie 49 w kolumnie "sum". Ostatnie dwie kolumny UP i Down wymagają osobnego wyjaśnienia, przez co skrypt można wykorzystać jako doskonałe narzędzie do wybrania sposobu gry. Sednem tego sposobu jest analiza histogramu trafień. Przypominam histogram trafień to tabela w której kolejne wiersze to liczba i ilość trafień tej liczby w kolejnych losowaniach wstecz.
(przykład:)
: [Zaznacz cały] [/] [] ()
26 ->   20
33 ->   21
...
32 ->   27
39 ->   27
GeSHi © Codebox Plus

oznacza to że liczba 26 w zestawie wystąpiła 20 razy a liczba 39 aż 27 razy. czyli jest to zestawienie częstości występowania liczb w badanym zestawie posortowane wg. tej częstości.
I właśnie kolumny "up" i "down" mówią ile było w tym losowaniu nie trafionych liczb, czyli liczb zimnych.

Analizując kolejne losowania wstecz, ostatnie to (back=0) widzimy ciekawą zależność uprawniająca do gry na tzw. przeciwności. Jak spojrzycie od dołu tabeli (losowania wcześniejsze ku górze, losowania ostatnie) to w kolumnie down i up ujrzycie ciekawe zależności.
Co nas interesuje ?. A mianowicie fakt że po dużych liczbach występują małe i odwrotnie. Co zyskujemy ?. Dla przykładu 18 losowań wstecz w kolumnie "up" czyli w kierunku od posortowanych dużych do małych wartości wystąpień na histogramie, była tylko jedna liczba nie trafiona. Jak widać w losowaniu 17 wstecz czyli następnym w tym miejscu było 13 liczb nie trafionych (zimnych). Czyli 13 liczb na które nie gramy.
Obrazek
idąc śladem odwrotnym znaczy że od drugiego końca histogramu było zero liczb nie trafionych, czyli tam gromadziły się trafienia. Jak prześledzicie te kolumny to takich przypadków jest całkiem dużo w statystyce a wiec są w miarę wiarygodne do gry. czyli gramy na liczby gorące "down" a wykluczmy liczby z końca "up" jeżeli wartość "up" w poprzednim (back 0) była niska i odwrotnie. Oczywiście zdarzają się wpadki ale grając w ciągle niezmienny sposób nie błądzimy tylko czekamy na okazję. Okazja trafi się na pewno jeżeli nie zrezygnujemy z tego sposobu, co wynika ze statystyk.
Jak wybrać zestaw do badania. Może to być zestaw stały z innych statystyk w którym zauważymy tą przemienność, dziś jest dużo, jutro mało itd. Ja do przykładu wybrałem fragment statystyki mapy liczb.
Mapa liczb to statystyka liczb lub zestawów posortowana wg wybranej funkcji statystycznej dostępna jest w zakładce "Aplikacje PHP", opcja "Supermapa".
Skrypt: Histogram
Wykonuje histogram częstości występowania liczb w zestawie z pola "zakłady". Opisany jest powyżej ale ten histogram dodatkowo ma pseudo wykres częstości.
Obrazek
Skrypt: Eliminator
Jeżeli w pole "Losowanie" wpiszemy zestaw liczb np [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] to po użyciu skryptu z naszego zestawu zostaną usunięte te liczby:
Obrazek

Skrypt: Eliminator
Skrypt usuwa z wierszy liczby zduplikowane, przykład:
: [Zaznacz cały] [/] [] ()
1,1,2,2,3,3,3
4,5,6
7,7,7,7,8,7,9
GeSHi © Codebox Plus

usunie duplikaty, pozostawiając :
Obrazek

Skrypt: Selector
Jeżeli w pole "Losowanie" wpiszemy zestaw liczb np | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | to po użyciu skryptu z naszego zestawu zostaną wybrane tylko te liczby:
Obrazek

Skrypt: Podziel zestawy z pola "zakłady", kolumnami
Skrypt dzieli zakłady z pola 'zakłady' kolejno kolumnami po zadaną ilość liczb w zakładzie do ich wyczerpania, ostatni zakład stanowi resztę z podziału. Nasz wejściowy zestaw 16 liczbowy:
: [Zaznacz cały] [/] [] ()
44  3 23 10 17 40 30 15 22  4 32  9 29 39  1 19
10 40 13 17 15  3 23  4 30 29 22 19  1  9 32 39
 3 29 17 15 14 13 23 22 10 30  9 39  1 19 44 32
 4  3 30 13 17 23 15 10 14 19 22 39  1 32 44  9
40 17  4 14 23 10 34  3 13 44 39 32  1 22 19  9
14 40 23 30 10  2  3 34 33 44 19  1 32 22 39  9
14  4 23  1 10 30 33  3 35 44 39 32 34 22 19  9
10 44 38  4 22 14 33  3 23 35 26 39 34 19 32  9
10  4 22  1 14 30 34 33 35 23 38 19 32 26 39  9
29 44  4 22  1 33 19 23 35 30 14 38 32 26  9 39
21 40 22 29 44 30 19  1 14 33 35 23 26 32 39  9
31 15 13  3  4 44 30 23 19 14 40  1 32 26 39  9
21 13 40 44  4 30  1 23 14 12 19 33 26 32  9 39
22 40  4 30  1 23 19 34 12 14 13 33 32 26  9 39
21  4 14 33  1 12 13 19 23 34 32 30 40 26  9 39
21  4 33 12  1 19 34 14 23 13 26 30 40 32 39  9
35 13 14  4 33 26  1 12 19 23 34 30 32 40  9 39
 1 19 34 23 33  4 26 14 13 12 35 40 30 32  9 39
10 23 19 33 26  4 34 14 15 12 13 40  9 30 39 32
19 13 14 12 35  9 26  4 23 33 15  1 32 40 30 39
 5 27 19 33  9 13 26 35  1 23 14  4 30 40 32 39
10  9  4 14 13 35 26 27 33 36 23 19 32 39 40 30
 1  3  9 33 13 23 36  4 26 35 32 27 40 39 14 30
 3 28 23 13 19 33 35  4 26 36 32 27 40 39 14 30
 5 31 13  4 35 33 26 19 23 27 32 40 36 39 14 30
20 13 19 35 31  4 33 26 39 36 23 32 40 27 30 14
19 15 26 35 31  4 13 39 36 27 23 32 40 33 14 30
GeSHi © Codebox Plus

przy parametrze cięcia = 5
zwróci zestaw :
Obrazek
i na końcu resztę z dzielenia, kolumnę pojedynczą :
Obrazek

Skrypt: Obracanie zakładów (rotator)
Skrypt obraca zakładami o zadany kąt prosty (90 stopni-na godzinę 3cią) lub jego wielokrotność(90,180,270 na godzinę 3cią ,6tą i 9tą):
Wyjściowy zestaw jak wyżej po użyciu skryptu wykona obrót np o 90 stopni:
: [Zaznacz cały] [/] [] ()
19 20  5  3  1 10  5 19 10  1 35 21 21 22 21 31 21 29 10 10 14 14 40  4  3 10 44
15 13 31 28  3  9 27 13 23 19 13  4  4 40 13 15 40 44  4 44  4 40 17  3 29 40  3
26 19 13 23  9  4 19 14 19 34 14 33 14  4 40 13 22  4 22 38 23 23  4 30 17 13 23
35 35  4 13 33 14 33 12 33 23  4 12 33 30 44  3 29 22  1  4  1 30 14 13 15 17 10
31 31 35 19 13 13  9 35 26 33 33  1  1  1  4  4 44  1 14 22 10 10 23 17 14 15 17
 4  4 33 33 23 35 13  9  4  4 26 19 12 23 30 44 30 33 30 14 30  2 10 23 13  3 40
13 33 26 35 36 26 26 26 34 26  1 34 13 19  1 30 19 19 34 33 33  3 34 15 23 23 30
39 26 19  4  4 27 35  4 14 14 12 14 19 34 23 23  1 23 33  3  3 34  3 10 22  4 15
36 39 23 26 26 33  1 23 15 13 19 23 23 12 14 19 14 35 35 23 35 33 13 14 10 30 22
27 36 27 36 35 36 23 33 12 12 23 13 34 14 12 14 33 30 23 35 44 44 44 19 30 29  4
23 23 32 32 32 23 14 15 13 35 34 26 32 13 19 40 35 14 38 26 39 19 39 22  9 22 32
32 32 40 27 27 19  4  1 40 40 30 30 30 33 33  1 23 38 19 39 32  1 32 39 39 19  9
40 40 36 40 40 32 30 32  9 30 32 40 40 32 26 32 26 32 32 34 34 32  1  1  1  1 29
33 27 39 39 39 39 40 40 30 32 40 32 26 26 32 26 32 26 26 19 22 22 22 32 19  9 39
14 30 14 14 14 40 32 30 39  9  9 39  9  9  9 39 39  9 39 32 19 39 19 44 44 32  1
30 14 30 30 30 30 39 39 32 39 39  9 39 39 39  9  9 39  9  9  9  9  9  9 32 39 19
GeSHi © Codebox Plus


Pliki i foldery
Opcje służą do szybkiego otwierania plików i folderów LottoCADa. W przyszłości opisze jak mozna dokładać własne elementy.

Linki
Opcje służą do szybkiego otwierania wybranych stron internetowych. W przyszłości opisze jak mozna dokładać własne linki.
Narzędzia
Uruchamia chrome debuger, dla zaawansowanych użytkowników którzy chcą przes;edzić działanie systemu.


ciąg dalszy w mairę czasu lub zapytań, zapraszam ...
--
Wojtek
Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja
Avatar użytkownika
Kmicic
Administrator
 
Posty: 700
Dołączył(a): 2006-11-28, 00:40
Lokalizacja: Obywatel świata

Re: W przygotowaniu ...

Postprzez bratajcz » 2017-02-21, 11:03

Nareszcie coś tu ruszyło nowego!!!!!!
Jestem bardzo zainteresowany tą przeglądarką nazwijmy ją (jak zrozumiałem) dyskową. Nie wiem czy będzie płatna czy nie ale biorę ją w ciemno nawet wersję testową jeśli taka jest.
Jestem starym (dosłownie) kibicem LOTTOCADA, nie bardzo mi z tym programem idzie i myślę , że ta przeglądarka to by było duże ułatwienie w posługiwaniu się tym programem.
Serdecznie pozdrawiam - bratajcz
bratajcz
 
Posty: 3
Dołączył(a): 2007-03-20, 16:31

Re: W przygotowaniu ...

Postprzez Kmicic » 2017-02-24, 23:23

bratajcz napisał(a):Nareszcie coś tu ruszyło nowego!!!!!!
Jestem bardzo zainteresowany tą przeglądarką nazwijmy ją (jak zrozumiałem) dyskową. Nie wiem czy będzie płatna czy nie ale biorę ją w ciemno nawet wersję testową jeśli taka jest.
Jestem starym (dosłownie) kibicem LOTTOCADA, nie bardzo mi z tym programem idzie i myślę , że ta przeglądarka to by było duże ułatwienie w posługiwaniu się tym programem.
Serdecznie pozdrawiam - bratajcz


Proszę bardzo, jest w fazie rozwojowej ale przedstawione powyżej funkcjonalności działają. Proszę o adres poczty na mój adres wyśle link do pobrania. Sprawdzane na win10 ale myślę że bedzie działac na wcześniejszych win7 i xp.

Nie wprowadziłem jeszcze do sprzedaży tego systemu. ale ponieważ sam z emerytury utrzymuję serwis internetowy (używany np do automatyzacji wyników losowań, forum, utrzymanie domen itp) miło by było (ale niekoniecznie obowiazkowo) przekazać na ten cel dowolną dotację na wspomaganie ponoszonych kosztów serwisu.

Podaję link : Chcę udzielić dotacji na serwis LottoCAD na konto PAYPAL: wojtek@w-s.pl
--
Wojtek
Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja
Avatar użytkownika
Kmicic
Administrator
 
Posty: 700
Dołączył(a): 2006-11-28, 00:40
Lokalizacja: Obywatel świata


Powrót do LottoCAD pytania i odpowiedzi

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron