SYSTEMY STREFOWE

      Systemy strefowe są systemami skróconymi które wymagają wysłania o wiele mniej zakładów niż zakłady wg systemów pełnych i ilością wysyłanych zakładów są zbliżone do systemów skróconych. Ale w myśl zasady "coś za coś", istnieją pewne ograniczenia. Tak jak w systemach skróconych istnieje gwarancja trafienia wygranej o stopień lub dwa niższej niż wygrana główna, tak w systemach strefowych warunkiem osiagnięcia wygranej pierwszego stopnia jest trafienie wszystkich liczb w każdej ze stref określonych tzw. poziomem wybierania ze stref. Najlepiej zilustruje to przykład. W przykładzie dla ułatwienia posłużę się liczbami kolejnymi.

Przykład: wybieramy liczby dla kolejnych stref:
		strefa1: 1 2 3  (strefa trzyliczbowa)
		strefa2: 4 5   (strefa dwuliczbowa)
		strefa3: 6 7 8  (strefa trzyliczbowa)
		strefa4: 9 10   (strefa dwuliczbowa)
	

razem 10 liczb.
w każdej ze stref zakładamy wybranie w każdym zakładzie wygenerowanym odpowiednio: 2,1,2,1 liczb, jest to tzw. poziom wybierania ze stref. Poziom wybierania ze stref określa jednocześnie ilość liczb w zakładzie systemu ( jest to suma wszystkich poziomów wybierania z wszystkich stref) i jednocześnie określa ilość minimalnych trafień w każdej ze stref gwarantujących wygraną główną. W wyniku generacji naszego przykładu otrzymamy 36 zakładów 6 skreśleniowych. Ilość wszystkich zakładów systemu to iloczyn wartości ilości kombinacji poziomu strefy z ilości liczb w strefie obliczonego dla każdej strefy:
ilezakładów=C(ileLiczb_S1,Poziom_S1)*C(ileLiczb_S2,Poziom_S2)*C(ileLiczb_S3,Poziom_S3) dla naszego przykładu będzie to: ilezakładów=C(3,2)*C(3,1)*C(3,2)*C(3,1);
przypominam C(3,2)=3 kombinacji dwójek z trzech liczb jest trzy,C(2,1)=2 jedynek z dwu liczb jest 2, czyli i otrzymamy w wyniku mnozenia 3*2*3*2=36 zakładów.
Gwarancją trafienia szóstki w systemie przykładowym jest trafienie w każdej strefie odpowiedniego poziomu, czyli w strefie pierwszej musimy trafić dwie liczby w drugiej jedną liczbę w trzeciej dwie i w czwartej jedną liczbę. Przy takim trafieniu oprócz wygranej szóstki w wygenerowanych 36 zakładach:

		 1 2 4 6 7 9
		 1 3 4 6 7 9
		 2 3 4 6 7 9
		 1 2 5 6 7 9
		 1 3 5 6 7 9
		 2 3 5 6 7 9
		 1 2 4 6 8 9
		 1 3 4 6 8 9
		 2 3 4 6 8 9
		 1 2 5 6 8 9
		 1 3 5 6 8 9
		 2 3 5 6 8 9
		 1 2 4 7 8 9
		 1 3 4 7 8 9
		 2 3 4 7 8 9
		 1 2 5 7 8 9
		 1 3 5 7 8 9
		 2 3 5 7 8 9
		 1 2 4 6 7 10
		 1 3 4 6 7 10
		 2 3 4 6 7 10
		 1 2 5 6 7 10
		 1 3 5 6 7 10
		 2 3 5 6 7 10
		 1 2 4 6 8 10
		 1 3 4 6 8 10
		 2 3 4 6 8 10
		 1 2 5 6 8 10
		 1 3 5 6 8 10
		 2 3 5 6 8 10
		 1 2 4 7 8 10
		 1 3 4 7 8 10
		 2 3 4 7 8 10
		 1 2 5 7 8 10
		 1 3 5 7 8 10
		 2 3 5 7 8 10
		bedą również trafione:
12 trafień 3 z 6 13 trafień 4 z 6 6 trafień 5 z 6 1 trafień 6 z 6
Kombinacja pełna wymagałaby zawarcia 210 zakładów tu zawieramy ich tylko 36. Poza tym wydaje się łatwiej trafiać paczkami liczb po trzy lub dwie liczby niż pojedyńczymi liczbami.

powodzenia i wysokich wygranych

--Wojtek Jarzęcki | wojtek@w-s.pl | 604968090@eranet.pl | GG: 3918388
LottoCAD http://lotto.w-s.pl Prawdopodobnie najlepszy program lotto na świecie
LottoForum http://forum.lotto.w-s.pl Forum dla graczy lotto