PROGNOZY MULTILOTKA

           Niejeden z Was grających z multilotka zauważył okresowe tendencje występowania określonych liczb w losowaniach. Ma to związek z tym, że jeżeli określona grupa liczb w pewnym okresie ( NIEZALEŻNIE OD MASZYNY LOSUJĄCEJ I WARUNKÓW LOSOWANIA ) występuje częściej po pewnym czasie zupełnie przestaje "chodzić" a inna grupa liczb "nadrabia zaległości" i zaczyna brylować. Jest to zrozumiałe, bo wszystkie rozkłady liczb w grach losowych dążą w rezultacie do globalnej równowagi. Każda statystyka prowadzona w krótkim okresie wykazuje określone wzrosty i spadki występowania liczb losowanych natomiast ta sama statystyka prowadzona dla dużej ilości prób spłaszcza się i nic ciekawego z takich statystyk nie wynika. Zawsze zastanawiałem się jak takie zjawisko objąć regułami statystycznymi i próbować wyłowić określone tendencje wzrostu i spadku występowania liczb. Wiele tych pomysłów zaowocowało skutecznymi metodami i algorytmami, które złożyły się na powstanie i rozwój mojego programu LottoCAD (między innymi ceniona przez niejednego gracza kombinacja wykładnicza preferująca liczby występujące częściej w określonym zakresie losowań). Po którejś nieprzespanej nocy rozwiązanie przyszło niespodziewanie ( najlepsze pomysły zawsze mam po przebudzeniu ???). Zamiast analizować każdą liczbę z osobna należy wyodrębnić właśnie okresy wrzucić liczby do wszystkich okresów a liczby jak w siatki sita wejdą w nie same. I co się okazało. Są grupy liczb, które dość regularnie poddają się określonym cyklom. Na tej podstawie powstał w LC moduł prognozowania liczb na podstawie wydzielania ich z określonych równych okresów. Jak wszystko w grach losowych tak i to zjawisko jest płynne i zarówno ilość okresów branych pod uwagę do analiz jak i wielkość tych okresów(cykli) ulega ciągłym zmianom i z losowania na losowanie spektrum skutecznych prognoz ulega zmianom i przesunięciom? Ale są okresy(cykle), które prawie cały czas dają średnią trafień regularnie ponad normę (tzn. 25%). Średnia takich zakresów sięga 40-50%. Twoim(naszym) zadaniem jest dokładne przypatrywanie się tym tendencjom, tendencji ( masło maślane), ale tak jest i nie można tego inaczej określić. I zagranie w "odpowiednim" czasie na te liczby. Od kilku tygodni ten system typowania liczb stosuję w typach dla AMS dla uczestnika nazwanego AutomatLC z wcale niezłymi rezultatami. W najbliższym czasie Automat LC będzie typował sam bez mojej "pomocy" właśnie korzystając z analiz spektralnych tendencji występowania liczb. Moduł prognozowania liczb już jest zaimplementowany w LC 2.01. A w najbliższym czasie zostanie również udostępniony jako strona napisana w PHP, do testowania jako moduł prognozowania dla wszystkich uczestników głosowania AMS, którzy będą na swoim koncie mieli przynajmniej 2 zielone bombki. Taka zachęta do dobrego typowania . Zasada prognozowania jest trywialnie prosta. Kolejno dla wszystkich losowań wstecznych wydzielane są WSZYSTKIE ustawiane przez operatora cykle (okresy) po 1, 2, 3 ....n losowań. Dla każdego cyklu obliczana jest częstość występowania liczb i liczby szeregowane są wg częstości występowania. Np. dla cyklu grupującego o wielkości 1 losowania będzie to ze zrozumiałych względów 20 liczb "gorących" i 60 liczb "zimnych". Pierwszy okres(cykl) jest okresem wstępnym do całej analizy a właściwie dwu analiz. Dla cyklu następnego wstecz, ciągle dla przykładowego rozmiaru o wielkości 1-go losowania znów otrzymamy rozkład liczb 20-"G" i 60 "Z". I jeżeli założymy, że analizą tą będzie analiza, którą nazwałem "GZ->?G" ( ostatnie losowanie "Zimne", potem kolejno wstecz "Gorące","Zimne"..... - Tyle razy, jaki jest ustawiony poziom) algorytm analizy weźmie 60 liczb z ostatniego losowania i 20 liczb z poprzedniego losowania i jeżeli na tych listach będą liczby wspólne zostaną one zaliczone do cyklu ( tutaj w przykładzie cyklu, co jedno losowanie). Tak analizować można cykle o różnych ilościach losowań w cyklu i różnej ilości analizowanych cykli. Można również dokonać analizy odwrotnej, którą nazwałem "ZG-?Z"- czyli analiza 20 liczb "Gorących" z losowania "0" i 60 liczb "Zimnych" z losowania "-1" (poziom 1 bez znaku minusa). Oznaczenie analiz "ZG-?Z" i "GZ->?G" odzwierciedla jej sposób wyboru liczb i określa rodzaj prognozy przyszłej. Np. dla analizy "GZ->?G" z ostatniego losowania ( lub grupy losowań zaczynającej się od losowania ostatniego, tzw. poziom "zero") wybierane są liczby "Zimne", potem kolejno wstecz "Gorące","Zimne".... To prognoza ta zapowiada, że w następnym okresie wybrane liczby będą: ? "Gorące". W myśl powiedzenia, że jeden rysunek wystarcza za 1000 słów zamieszczam poniżej diagramy wyjaśniające sposób obu analiz.


W celu np. przetestowania trendu, sprawdzenia wyników prognoz lub wstrzelenia się w środek następnego cyklu prognozy przewidziano tzw. offset, czyli przesunięcie analizy o określoną ilość losowań wstecz. Np. jeżeli wybierzemy analizę "GZ->?G" dla np. 3 cykli po 4 losowania to, aby "wstrzelić" się w środek cyklu następnego, który jeżeli trend się utrzyma będzie cyklem "Gorącym" należy użyć offsetu 1,2 lub, 3 aby trafić z trendem w środek okresu "Gorącego".

A oto fragmenty prognozy, z którego jako ciekawostka wynika, że ostatnia dobra passa liczby 36 wynika z cykli tej liczby (na marginesie całkiem sporych, bo dla analizy, ZGZ są to cykle

    cykl 61 losowań -> 36 
    cykl 62 losowań -> 36 
    cykl 63 losowań -> 36 75 
    cykl 64 losowań -> 9 36 
    cykl 65 losowań -> 9 10 36 
    cykl 66 losowań -> 9 10 36 75 
    cykl 67 losowań -> 9 36 75 
    cykl 68 losowań -> 9 10 27 36 75 
    cykl 69 losowań -> 10 27 36 75 
    cykl 70 losowań -> 9 10 27 36 75 
    cykl 71 losowań -> 9 10 36 
    cykl 72 losowań -> 9 36 47 
    cykl 73 losowań -> 3 36 59 
    cykl 74 losowań -> 3 27 36 59	
    cykl 75 losowań -> 3 59 
    cykl 76 losowań -> 9 
    cykl 77 losowań -> 3 9 36 47 70 71 
    .... 
    cykl 195 losowań -> 36 56 
    cykl 196 losowań -> 56 
    cykl 197 losowań -> 36 56 
    cykl 198 losowań -> 36 
    cykl 199 losowań -> 36 
    cykl 200 losowań -> 36 
    cykl 201 losowań -> 36 
    cykl 202 losowań -> 36 
    cykl 203 losowań -> 36 
    cykl 204 losowań -> 27 36	
    cykl 205 losowań -> 27 36 56 
    cykl 206 losowań -> 27 36 56 
    cykl 207 losowań -> 27 36 56 
    cykl 208 losowań -> 36 
    cykl 209 losowań -> 36 56 
    cykl 210 losowań -> 36 56 
    cykl 211 losowań -> 36 
    cykl 212 losowań -> 56 

a w prognozie GZ->?G jest to nawet okres(cykl) prawie roczny : 
    cykl 320 losowań -> 36 
    cykl 321 losowań -> 36 
    cykl 322 losowań -> 
    cykl 323 losowań -> 36 
    cykl 324 losowań -> 
    cykl 325 losowań -> 36 
    
Każda statystyka jest dobra, jeżeli sprawdza się w okreslonym okresie. W LC 2.01 zaimplementowany został moduł raportu skuteczności prognoz dla wybranego rodzaju prognozy i jej parametrów. Wynikają z niego całkiem ciekawe i obiecujące dane:
   Okres GZ-G| 348| 351| 359| 363|350| 349| 364| 361| 358| 357| 356| 355| 354| 
ŚREDNIA w % GZ-G| 45 | 43 | 43 | 42 | 42| 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
raport był wykonany w LC2.01 dla okresów od 1 losowania do 380 losowań dla 3 poziomów i wynika z niej, że prognozy z ostatnich 30 losowań sprawdzały się dla rocznych okresów 340-360 losowań w 45 do 37 %. czyli dla prognozy z (okresem 348 losowań), co drugie losowanie prognozuje celnie.taki sam raport skuteczności wykonany dla okresów krótszych a tym samym łatwiejszych do wyłapania (2 cykle od 1 do 180 losowań):
    Okres GZ-G| 73| 25| 60| 21| 70| 53| 31| 1 | 6 | 169| 80| 72|
 ŚREDNIA w % GZ-G| 37| 33| 32| 32| 32| 30| 30| 30| 29| 29 | 29| 29| 
Zwraca uwagę wysoka pozycja liczb, które w okresie -1 do -72 były zimne i w okresach -70 .. -140 były gorące. Ale również zwraca uwagę pozycja i 30% skuteczność prognoz z okresem jeden. Czyli mówi to nam, że liczby od 30 losowań lubią chodzić naprzemiennie, co drugie losowanie. poniżej podaję wiersz raportu dla okresu jeden z ostatnich losowań:
Okres 1  |12: 4|14: 5|15: 5|12: 5|13:4 | (w układzie Prognoza:Trafienie)

W module PHP podawane są wyniki sprawdzeń dla ostatnich 30 losowań . Na tej podstawie można sprawdzić z ustawionym offsetem wyniki prognoz wstecznych. Dla ustawionego offsetu równego 1 będzie to prognoza z wczorajszego dnia a sprawdzona zostanie już z losowaniem bieżącym. Moduł PHP ze względu na czas wykonania ma jeszcze jedno ograniczenie - baza losowań zawiera dwa lata i jeżeli chcielibyśmy wykonać prognozy dla trzech okresów rocznych po 360 losowań wyników losowań zawartych w bazie nie wystarczy na jej wykonanie (3*365 losowań) i wyniki będą obarczone błędem. Nie należy przekraczać ilości 700 losowań wstecz ponieważ wyniki będą obarczone błędem. W module php można łatwo sprawdzić skuteczność prognoz przez użycie offsetu. Ofsset równy zero podaje prognozę na następne losowanie które nastąpi po ostatnim losowaniu w bazie losowań. Jeżeli użyje się offsetu większego od zera prognozowanie przesunie się wstecz i poda prognozy dotycxące dnia losowania przesuniętego o wartość offset wstecz.
Przy offsecie większym niż zero, po wyświetleniu prognozy innym kolorem podświetlony zostanie dzień prognozowania i również wyniki trafień liczb z prognozy podświetlone zostaną innym kolorem. Ułatwia to obserwację trafień i wybranie odpowiedniej prognozy na dzień następny. Na okres próbny moduł PHP zostaje udostępniony wszystkim bez ograniczeń.

powodzenia i wysokich wygranych

--Wojtek Jarzęcki | wojtek@w-s.pl | 604968090@eranet.pl | GG: 3918388
LottoCAD http://lotto.w-s.pl Prawdopodobnie najlepszy program lotto na świecie
LottoForum http://forum.lotto.w-s.pl Forum dla graczy lotto