AMS

Tabela AMS powstała na podstawie listy mailingowej Totomania którą na tej liście zaproponował Piotr"multipio".

Tabela AMS słuzy do wprowadzania Twoich typów w wirtualnej grze w Multilotka. Celem typowania jest wyłonienie grającego lub grupy grających którzy regularnie (stabilnie) osiągają trafienia przynajmniej jednej liczby sposród trzech wytypowanych. Wystawiający typy oprócz satysfakcji z osiągniętej pozycji w rankingach, uzyskuje możliwość porównania swoich metod typowania z metodami innych Mocno Słabych grających codziennie w grę liczbową Multilotek. Oprócz satysfakcji grupy liczb wybranych grających mogą słuzyć do osiągnięcia wiekszych wygranych w grze realnej np rozpisane na system strefowy.

Na listę AMS głosować można od godziny 22:00 dnia poprzedzającego losowanie do godziny 21:15 przed losowaniem. Między 21:15 a 21:45(30) głosowanie jest niemożliwe do czasu uzyskania przez automat wyników losowań ze strony www.lotto.pl. Wyświetla się wówczas zamiast panela głosowań komunikat "Kolektura wirtualna zamknięta". Po uzyskaniu wyników losowania, przeliczone i aktualizowane są klasyfikacje i zerowana kolumna typowań. Można wówczas głosować na dzień następny.

UWAGA : AMS jest grą ( zabawą lub próbą doskonalenia umiejętności - jak kto woli) bez żadnych znamion gry komercyjnej i nie wymaga żadnych opłat. Każdy grający jeżeli wykorzysta typowania AMS w grze realnej robi to na własny rachunek i ryzyko. Wyniki losowań pochodzą ze strony www.lotto.pl ale nie są autoryzowane i zawsze musisz je sprawdzić w oficjalnych żródłach prowadzącego grę realną.

Typowanie :

Wystawiać typy może każdy. Typy wpisuje się w panelu typowań na formularzu zawierającym trzy pola do wpisania liczb oraz pola do wprowadzania nazwy grającego i hasła logowania. Każdy nowy uczestnik musi wypełnić wszystkie pola. Jeżeli na liście nie istnieje uczestnik gry o tej samej nazwie, od tej pory jego typy będą uwzględniane w rankingach. Gracze już uczestniczący w grze wypełniają tylko pole login i hasło oraz pole typowań. Jeżeli przeglądarka obsługuje tzw "ciasteczka" wpisy w tych polach będą pamiętane i nie trzeba za każdym razem wypełniać pól "login" i "hasło". Jeżeli uczestnik zaznaczy pole [x] chcę otrzymywać pocztą wyniki każdego losowania, tym samym zapisuje się na listę mailingową która po każdym nowym typowaniu rozsyła listy (email) z wynikami głosowania na adres pocztowy który podałeś podczas pierwszego logowania się na listę AMS. Przy nazwie uczestnika który wybrał listę mailingową pojawia się ikonka .

UWAGA : LICZBĘ KTÓRĄ TYPUJESZ JAKO PEWNIAK UMIESZCZAJ ZAWSZE W PIERWSZYM POLU PO LEWEJ ( JAKO PIERWSZĄ )

Uczestnik AMS który nie odda żadnego głosu przez 14 kolejnych losowań jest z listy uczestników usuwany. Aby wznowić głosowanie trzeba zalogować się jako nowy uczestnik

Rankingi :

W tabeli jest szereg kolumn zawierających statystyki dotychczasowych typowań. Kliknięcie na którykolwiek nagłówek kolumny tabeli, powoduje przeładowanie strony i posortowanie opadająco całej tabeli wg wartości zawartych w wybranej kolumnie. Wszystkie kolumny oprócz kolumny "grający" powodują po przeładowaniu strony, wyświetlanie mapy trafień z zaznaczeniem kolorem czerwonym liczb trafionych.

Uwaga: Jeżeli Twoja przeglądarka obsługuje tzw. "ciasteczka" lub udogodnienia tego nie wyłączyłeś ostatni stan sortowania i tym samym sposób wyświetlania tabeli jaki wybrałeś podczas ostatniej wizyty jest zapamietywany i tak będzie wyświetlony przy każdym wejściu. Ma to wpływ na czas ładowania strony. Jeżeli chcesz wyłączyć ładowanie tabel kliknij przy ostatniej wizycie na nagłówek kolumny "typujący".

Kolumny :

Cztery kolumny trafień oznaczone liczbami (3,2,1 i 0) informują o ilości trafionych przez wystawiającego liczb w poprzednich typowaniach.

Kolumna "średnia" zawiera średnią trafień z wszystkich typowań.

Wartość zawarta w kolumnie "typów" informuje o ilości wystawionych typowań.

Kolumna "Skut%" informuje o skuteczności typowań.

Kolumna "trend" zawiera ikonki które informują o ostatnich osiągnięciach wystawiającego typy. Po każdym udanym (trafieniu conajmniej jedynki) typowaniu dokładana jest ikonka w postaci zielonej "bombki" . Każde nieudane losowanie powoduje wyzerowanie tego rankingu i wstawienie trójkąta skierowanego w dół i oznacza zakończenie trendu wzrostu. Dalsze nieudane typowania powoduje wstawianie kolejnych "bombek" czerwonych. Każde trafienie po okresie spadkowym zeruje ranking i wstawia trójkąt skierowany ostrzem w górę ( symbol trójkąta w obu kierunkach trendu oznacza przełom lecz tym razem zapowiada trend wzrostu) .

Kolumna "hit" informuje o rodzaju trafienia z ostatniej kolejki w postaci szeregu złotych gwiazdek . Brak trafienia powoduje wstawienie bombki pustej lub białej . Jeżeli wystawiający w tym dniu nie głosował kolumna pozostaje pusta.

Kolumna "punkty". Zawiera punktacje przyznawaną wg zasad wynikających z rachunku prawdopodobieństwa. Uwzglednia tym samym stopień trudności osiąganych trafień. Za trafienie trójki przyznawane jest 73 punkty, za dwójkę 7 punktów za jedynkę 3 punkty. Brak trafień zero punktów.

 

powodzenia i wysokich wygranych

 --
Wojtek Jarzęcki | wojtek@w-s.pl | 604968090@eranet.pl | GG: 3918388
LottoCAD http://lotto.w-s.pl Prawdopodobnie najlepszy program lotto na świecie
LottoForum http://forum.lotto.w-s.pl Forum dla graczy lotto