Pole tekstowe sposoby

LC<<  LC<  LC> 

Pole tekstowe jest normalnym edytorem tekstowym o sporych mozliwosciach. Po wyłączeniu w opcjach "sprawdzania składni" i podświetlania trafień staje się właśnie edytorem tekstowym. Edytor ten ma mozliwość kopiowania i przenoszenia kolumn. Zaznaczenie kolumny uzyskuje się jeżeli podczas zaznaczania przytrzymywany jest jednoczesnie klawisz lewy "ALT" i "SHIFT".

 

W grze opcja ta przydaje się jeżeli chcemy przenosić ( układać, lub zamieniać) kolumny zakładów lub dopisać kolumnę liczb dodatkowych np. w grze z dwoma zestawami liczb "T.S.Numerek".

 

Edytor ma opcje szukania i zamiany określonych ciagów znaków. Uzyskuje się to poprzez wcisniecie klawiszy CTRL+F ( szukanie) i CTRL+R (zamiana).

 

Do wyszukiwania i zamiany można używać prostych wyrażeń regularnych.

 

W wygenerowanych zakładach można np zamienić wszystkie wystąpienia liczby 25 na np liczbę 33.