Ciekawe układy można osiągnąć grając systemami strefowymi po trzy liczby w każdej strefie z wybieraniem do zakładów po dwie liczby w strefie. To łatwo można wyliczyć w pamięci jeżeli z każdej trójki liczb do zakładów mają być wzięte po dwie liczby to aby zagrać o 10 kę należy takich dwójek wziąść z 5-ciu stref. A ponieważ w każdej strefie typujemy trzy liczby do dyspozycji mamy w sumie 15 liczb. Dla uproszczenia posłużę się przykładem że będzie to kolejnych 15 liczb :

wpisujemy kolejnych 15 liczb ( jeżeli produkujesz system do realnej gry liczby nie muszą być kolejne).

 

pole15

 

i tak ustalamy że:

 

strefa 1 to liczby  1  2  3

strefa 2 to liczby  4  5  6

strefa 3 to liczby  7  8  9

strefa 4 to liczby 10 11 12

strefa 5 to liczby 13 14 15

 

następnie z menu kombinacje ustawiam parametry systemu :

 

w pole liczb w zakładzie wpisuję [ 10 ]

w pole ilość liczb w strefie wpisuję [ 3 ]

w pole poziom wybierania wpisuję [ 2 ]

 

MENU_COMB

 

i w tym samym menu wciskam przycisk generuj system strefowy.

 

I gotowe wygenerowanych będzie 243 zakłady systemu :

 

1 2 4 5 7 8 10 11 13 14

1 3 4 5 7 8 10 11 13 14

2 3 4 5 7 8 10 11 13 14

1 2 4 6 7 8 10 11 13 14

...

...

2 3 4 6 8 9 11 12 14 15

1 2 5 6 8 9 11 12 14 15

1 3 5 6 8 9 11 12 14 15

2 3 5 6 8 9 11 12 14 15

 

Aby sprawdzić gwarancję takiego systemu poprostu zasymulować trzeba  losowanie wpisując liczby trafione w pole edycji a następnie  wcisnąć przycisk  sprawdzanie zakładów. W prawym polu wyniki pojawi się  ilość trafień i zestawienie kosztów i zysków.

 

np : sprawdzić trzeba  najpierw podstawową gwarancję tzn że trafienie w każdej ze stref po dwie liczby z każdej trójki trafisz główną wygraną czyli 10 kę:

 

np w pole edycji wpiać należy [1 3 5 6 8 9 10 12 14 15]

 

i następnie wcisnąć przycisk sprawdzania ( ikonka lupki na tle pola edycji) :

w polu wyniki pojawi się :

 

...

...

Traf. 10 z 10 liczb Wygr. 100000 zł

Traf. 9 z 10 liczb Wygr. 5000 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 8 z 10 liczb Wygr. 260 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 6 z 10 liczb Wygr. 6 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 8 z 10 liczb Wygr. 260 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 8 z 10 liczb Wygr. 260 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 8 z 10 liczb Wygr. 260 zł

Traf. 7 z 10 liczb Wygr. 70 zł

Traf. 8 z 10 liczb Wygr. 260 zł

Traf. 9 z 10 liczb Wygr. 5000 zł

Traf. 8 z 10 liczb Wygr. 260 zł

-----------------------------

Suma wygranej= 166 544.00 zł

Koszt= 291.60 zł

Zysk= 166 252.40 zł

----------------------------------------------

Razem na 15 unikalnych liczb trafiono 10 liczb

Trafione liczby : 1 3 5 6 8 9 10 12 14 15

Użyte liczby : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

32 trafień 5 z 10 wygrana      64.00 zł

80 trafień 6 z 10 wygrana     480.00 zł

80 trafień 7 z 10 wygrana   5 600.00 zł

40 trafień 8 z 10 wygrana  10 400.00 zł

10 trafień 9 z 10 wygrana  50 000.00 zł

1 trafień 10 z 10 wygrana 100 000.00 zł

 

 

potem kolejno należy wyłączać liczby aż sprawdzi się do jakiego poziomu trafień system daje jeszcze zysk. I łatwo stwierdzisz że trafienie kolejno w strefach  czyli w dwu strefach trafionych będą dwie z trzech liczb, w jednej trafiona będzie jedna liczba z trzech i można pozwolić na nietrafienie ani jednej liczby w dwu posostałych strefach i jeszcze nie ma tragedii traci się  tylko 60 groszy.:

 

Razem na 15 unikalnych liczb trafiono 6 liczb

Trafione liczby : 1 2 4 6 7 10

Użyte liczby : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

12 trafień 2 z 10

60 trafień 3 z 10

99 trafień 4 z 10 wygrana  99.00 zł

60 trafień 5 z 10 wygrana 120.00 zł

12 trafień 6 z 10 wygrana  72.00 zł

 

a np trafienie w jednej strefie 2 liczb i w pozostałych po jednej jednej

liczbie daje zysk 20 zł

 

Razem na 15 unikalnych liczb trafiono 6 liczb

Trafione liczby : 1 2 4 7 10 13

Użyte liczby : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

2 trafień 1 z 10

 

56 trafień 3 z 10

88 trafień 4 z 10 wygrana  88.00 zł

64 trafień 5 z 10 wygrana 128.00 zł

16 trafień 6 z 10 wygrana  96.00 zł

 

wszystko co trafione zostanie więcej to czysty zysk!!!

 

no i optymistyczna wersja :))))

 

trafione zostaje 15 liczb z 20 w losowaniu w każdej strefie po trzy liczby.

 

Suma wygranej= 24 300 000.00 zł

Koszt= 291.60 zł

Zysk= 24 299 708.40 zł

----------------------------------------------

Razem na 15 unikalnych liczb trafiono 15 liczb

Trafione liczby : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Użyte liczby : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

 

243 trafień 10 z 10 wygrana 24 300 000.00 zł

 

No i TS idzie po pozyczkę do banku :)

 

 

Systemami strefowymi można grać oczywiscie trochę skromniej np system gry o piatkę wówczas grasz systemem po dwie liczby w stefie z wybieraniem jednej liczby z każdej ze stref więc masz wówczas strefy:

 

strefa 1 to liczby  1  2

strefa 2 to liczby  3  4

strefa 3 to liczby  5  6

strefa 4 to liczby  7  8

strefa 5 to liczby  9 10

 

w pole edycji wpisujesz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

 

poziom wybierania [ 1 ]

 

i otrzymujesz 32 zakłady :

 

1 3 5 7  9

2 3 5 7  9

1 4 5 7  9

2 4 5 7  9

1 3 6 7  9

2 3 6 7  9

1 4 6 7  9

2 4 6 7  9

 

2 3 5 8  9

1 4 5 8  9

2 4 5 8  9

1 3 6 8  9

2 3 6 8  9

1 4 6 8  9

2 4 6 8  9

1 3 5 7 10

2 3 5 7 10

1 4 5 7 10

2 4 5 7 10

1 3 6 7 10

2 3 6 7 10

1 4 6 7 10

2 4 6 7 10

1 3 5 8 10

2 3 5 8 10

1 4 5 8 10

2 4 5 8 10

1 3 6 8 10

2 3 6 8 10

1 4 6 8 10

2 4 6 8 10

 

trafiasz podstawowe po jednej liczbie ze strefy i zgarniasz :

 

Suma wygranej= 400.00 zł

Koszt= 38.40 zł

Zysk= 361.60 zł

----------------------------------------------

 

Trafione liczby : 2 4 6 8 10

Użyte liczby : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

5 trafień  1 z 5

10 trafień  2 z 5

10 trafień  3 z 5 wygrana  20.00 zł

5 trafień  4 z 5 wygrana  50.00 zł

1 trafień  5 z 5 wygrana 330.00 zł

 

 

ale nie trafienie jednej strefy to choć niewielka ale strata 2 zł.

wszystko co wyżej to Twój sukces.

 

To były przykłady stref równych ale można też kombinować ilością liczb w każdej ze stref a mianowicie np:

 

strefa 1 to liczby 1 2  3  z wybieraniem 2 liczb

strefa 2 to liczby   4  5  z wybieranie  1 liczby

strefa 3 to liczby 6 7  8  z wybieraniem 2 liczb

strefa 4 to liczby   9 10  z wybieraniem 1 liczby

strefa 5 to liczby     11  z wybieraniem 1 liczby / pewniak/

 

przy projektowaniu systemu musisz pamiętać że poziom wybierania decyduje o ilości liczb w zakładzie. I jeżeli ustalisz tak jak wyżej to zaprojektujesz system z 2+1+2+1+1pewniak = 7 liczb w zakładzie.System strefowy mieszany generuje się trochę inaczej.

 

w pole edycji wpisujesz kolejne strefy oddzielone przecinkami :

[ 1 2 3, 4 5, 6 7 8, 9 10, 11 ]

w menu kombinacje wpisujesz sekwencje poziomów wybierania ( bez przecinków )

:pole o nazwie : poziomy wybierania stref [21211]

 

i w tym samym menu wciskasz przycisk generuj system strefowy mieszany :

i z naszego przykładu otrzymasz system z 36 zakładów :

 

1 2 4 6 7 9 11

1 3 4 6 7 9 11

2 3 4 6 7 9 11

1 2 5 6 7 9 11

1 3 5 6 7 9 11

2 3 5 6 7 9 11

 

1 3 4 6 8 9 11

2 3 4 6 8 9 11

1 2 5 6 8 9 11

1 3 5 6 8 9 11

2 3 5 6 8 9 11

1 2 4 7 8 9 11

1 3 4 7 8 9 11

2 3 4 7 8 9 11

1 2 5 7 8 9 11

1 3 5 7 8 9 11

2 3 5 7 8 9 11

1 2 4 6 7 10 11

1 3 4 6 7 10 11

2 3 4 6 7 10 11

1 2 5 6 7 10 11

1 3 5 6 7 10 11

2 3 5 6 7 10 11

1 2 4 6 8 10 11

 

2 3 4 6 8 10 11

1 2 5 6 8 10 11

1 3 5 6 8 10 11

2 3 5 6 8 10 11

1 2 4 7 8 10 11

1 3 4 7 8 10 11

2 3 4 7 8 10 11

1 2 5 7 8 10 11

1 3 5 7 8 10 11

2 3 5 7 8 10 11

 

 

sprawdzenie systemu pozostawiam Tobie jako zadanie domowe :)

 

Również poprzednie systemy można generować jako mieszane mimo ze są one

równomierne.

 

np system nr jeden wpisujesz w pole edycji z przecinkami kolejne strefy :

[ 1 2 3, 4 5 6, 7 8 9, 10 11 12, 13 14 15 ] a w pole poziomy wybierania ze

stref wpsujemy sekwencję [22222] i wciskamy generuj system strefowy. I

otrzymamy dokładnie taki sam system jak poprzednio.

 

 

powodzenia