Konfigurowanie programu

LC<<  LC<  LC> 

 

Program Lotto CAD jest uniwersalnym programem obsługującym wiele gier typu Lotto.

Umożliwia realną i wirtualną grę tak w Polsce jak w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Australii czy w Rosji. Użytkownik może dowolnie skonfigurować zestaw gier liczbowych obsługiwanych przez program a także wprowadzić nową grę.

Jak to zrobić

 

Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu ustaw w pasku narzędziowym "opcje paneli":

 

 1. Katalog roboczy, w którym zapisywane będą produkowane zakłady

 2. Nazwę i rozmiar czcionki ekranowej i drukarki  ( zalecana o stałej szerokości -np: Courier New )