Prognozy opis

LC<<  LC<  LC> 

Prognozy najprościej mówiąc mają zadanie wyłowić liczby których występowanie w kolejnych losowaniach podlega okresowości i które co kilka losowań występują często by w następnym okresie zupełnie albo bardzo rzadko występować. Jeżeli będziemy analizować kolejne okresy wstecz od losowania ostatniego to można je podzielić na okresy (kwanty) i dla każdego okresu (kwantu) uporządkować je wg częstości wystąpień.

 

Najprościej wyjaśni to diagram (literą G oznaczone są okresy w których liczby są GorąceZimne- nie występują lub są "leniwe")

 

Przykład : jeżeli zadamy w prognozie GZ->?G parametry :

start = 1

ile grup( cykli) = 5

 

 

Kolejne        okresy (cykle analizy)

 

Losowania      1 2 3 4 5

------------   - - - - -

....                  

....                   G

....                   G

....                   G

...                 G G

N 2003-01-26       G Z

Pn 2003-01-27       G

Wt 2003-01-28     G G Z

Śr 2003-01-29     G Z Z

Cz 2003-01-30     G Z Z

Pt 2003-01-31     G Z G

So 2003-02-01     Z Z G

Pn 2003-02-03   G Z G G

Wt 2003-02-04   G Z G G

Śr 2003-02-05   Z G G G

Cz 2003-02-06     G G Z

G G G Z Z

N 2003-02-09 Z G

Pn 2003-02-10 G Z Z Z Z

Wt 2003-02-11 Z Z Z Z Z

 

zauważyć należy że ostatnim analizowaną datą jest losowanie ostatniego losowania cyklu Zimnego co zapowiada że jeżeli trend okresowości się utrzyma, następnym okresem powinien być okres gorący.

 

Wynikiem tak wykonanej prognozy jest lista prognoz :

 

dla poziomu wybierania 33% z list Gorących i Zimnych.

 

cykl  1 losowań (4 liczb)-> 50 53 60 66

----------------------------------------

 

03-01-28 ->[ 1] 50

03-01-29 ->[ 0]

03-01-30 ->[ 1] 53

03-01-31 ->[ 2] 53 66

03-02-01 ->[ 1] 66

03-02-02 ->[ 0]

03-02-03 ->[ 1] 50

03-02-04 ->[ 1] 50

03-02-05 ->[ 0]

03-02-06 ->[ 0]

 

03-02-08 ->[ 4] 50 53 60 66   G

03-02-09 ->[ 0]               Z

03-02-10 ->[ 4] 50 53 60 66   G

03-02-11 ->[ 0]  <----        Z

 

cykl  2 losowań (5 liczb)->  6 32 38 45 48

-------------------------------------------

03-01-27 ->[ 3]  6 38 48

03-01-28 ->[ 1] 38

03-01-29 ->[ 2] 38 48

03-01-30 ->[ 2] 38 48

03-01-31 ->[ 1]  6

03-02-01 ->[ 3]  6 38 48

03-02-02 ->[ 1]  6

03-02-03 ->[ 2] 32 48

03-02-04 ->[ 1] 48            G

03-02-05 ->[ 3]  6 32 45      G

03-02-06 ->[ 0]               Z

03-02-07 ->[ 1] 45            Z

03-02-08 ->[ 4]  6 38 45 48   G

03-02-09 ->[ 2] 32 38         G

03-02-10 ->[ 0]               Z

 

 

cykl  3 losowań (3 liczb)-> 28 43 78

-------------------------------------

03-01-27 ->[ 0]

03-01-28 ->[ 2] 43 78

03-01-29 ->[ 0]

03-01-30 ->[ 1] 43

03-01-31 ->[ 1] 28            G

03-02-01 ->[ 0]               G

03-02-02 ->[ 2] 28 78         G

03-02-03 ->[ 0]               Z

03-02-04 ->[ 0]               Z

03-02-05 ->[ 0]               Z

03-02-06 ->[ 0]               G

03-02-07 ->[ 2] 43 78         G

03-02-08 ->[ 3] 28 43 78      G

03-02-09 ->[ 0]               Z

03-02-10 ->[ 0]               Z

03-02-11 ->[ 0]  <----        Z

                           

cykl  4 losowań (22 liczb)->  2  3  8 15 18 23 27 30 33 34 39 43 46 54 57 58 65 68 70 71 74 78

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03-01-27 ->[ 5]  2  3 33 68 70                       G

 

03-01-29 ->[ 6]  2  3 18 23 39 46                    G

03-01-30 ->[ 8] 15 23 27 34 43 46 58 71              G

03-01-31 ->[ 4]  2 34 39 46                          Z    

03-02-01 ->[ 0]                                      Z

03-02-02 ->[ 3]  3 57 78                             Z

03-02-03 ->[ 5] 23 27 57 65 70                       Z

03-02-04 ->[ 7] 18 23 33 54 65 68 71                 G

03-02-05 ->[ 5] 15 34 39 46 74                       G

03-02-06 ->[12]  2  3  8 18 23 27 30 46 54 65 70 71  G

03-02-07 ->[10]  3  8 15 18 30 33 43 57 58 78        G

03-02-08 ->[ 2] 43 78                                Z

03-02-09 ->[ 2]  3 30                                Z

03-02-10 ->[ 2] 46 68                                Z

03-02-11 ->[ 6]  2 33 34 39 54 71  <----             Z

 

cykl  5 losowań (3 liczb)-> 18 42 70

-------------------------------------

03-01-27 ->[ 1] 70        G

03-01-28 ->[ 0]           Z

03-01-29 ->[ 1] 18        Z

03-01-30 ->[ 0]           Z

03-01-31 ->[ 0]           Z

03-02-01 ->[ 0]           Z

03-02-02 ->[ 1] 42        G

03-02-03 ->[ 1] 70        G

03-02-04 ->[ 2] 18 42     G

03-02-05 ->[ 1] 42        G

03-02-06 ->[ 3] 18 42 70  G

03-02-07 ->[ 1] 18        Z

03-02-08 ->[ 0]           Z

03-02-09 ->[ 1] 42        Z

03-02-10 ->[ 0]           Z

03-02-11 ->[ 0]  <----    Z

 

 

Dokładniej opisany będzie sposób budowania  prognozy dla cyklu po 4 losowania :

 

cykl 0. z okresu  od 11 do 8 lutego sortowane są liczby ze względu na częstość wystąpień, sposób sortowania jest taki

aby utworzyć listę liczb Zimnych ( od najrzadziej występujących do najczęściej występujących)

 

77 75 74 70 65  7  8 58 10 11

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

12 57 55 15 49 37 18 36 35 21

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

31 23 27 79  1 25 28  2 30 78

0  0  0  0  0  1  1  1  1  1

 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

42 43  6 45 46 68 48 17 67 64

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

52 63 54 62 56 14 13 59 80 26

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

60 16 53  9 66 51 50 69 47 22

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

72 73 20 38 29 61  5 44  4 24

2  2  2  2  2  2  3  3  3  4

zadane było 33% wybierania liczb z listy to stanowi pierwsze 25 liczb ale ponieważ 25 pozycja ma 1 wystąpienie w okresie, wybierane są również wszystkie liczby które mają ilość wystąpień 1 czyli 60 liczb:

 

77 75 74 70 65  7  8 58 10 11

12 57 55 15 49 37 18 36 35 21

31 23 27 79  1 25 28  2 30 78

32 33 34  3 76 19 71 39 40 41

42 43  6 45 46 68 48 17 67 64

52 63 54 62 56 14 13 59 80 26

 

cykl 1. z okresu  od 7 do 4 lutego sortowane są liczby ze względu na częstość  wystąpień sposób sortowania jest taki aby utworzyć listę liczb Gorących   ( od najczęściej występującej do najrzadziej występującej):

 

36 42 18 69 40  7  8 56  3 75

3  3  3  3  2  2  2  2  2  2

33 30 72 15 16 71 45 65 26 55

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

23 46 54 25 68 27 67 20 70 64

2  2  2  1  1  1  1  1  1  1

32 13 34 58 74 57 10 39 77  6

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

5 43 44  4  2 47 48 49 50 24

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

53 78 79 51 41 38 37 59 60 61

1  1  1 0  0  0  0  0  0  0

62 63 35 31 66 29 28 22 21 19

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

17 73 14 12 76 11  9 52 80  1

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

 

poziom wybierania to 33% czyli 25 liczb ale 25 liczba ma ilość wystąpień 1 tak samo jak wszystkie liczby do pozycji 54 więc wybranych jest 53 liczby :

 

36 42 18 69 40  7  8 56  3 75

33 30 72 15 16 71 45 65 26 55

23 46 54 25 68 27 67 20 70 64

32 13 34 58 74 57 10 39 77  6

5 43 44  4  2 47 48 49 50 24

53 78 79

 

 

 

 

55 15 49 18 36 23 27 79 25  2

30 78 32 33 34  3 71 39 40 42

43  6 45 46 68 48 67 64 54 56

13 26

 

cykl 2. z okresu  od 3 lutego do 31 stycznia sortowane są liczby ze względu na częstość wystąpień, sposób sortowania jest taki

aby utworzyć listę liczb Zimnych ( od najrzadziej występujących  do najczęściej występujących)

 

74 73 71 68 64 63  8  9 61 60

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

58 13 54 15 52 51 18 45 43 37

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

36 33 30 79  1 27  2 29 78 31

0  0  0  0  0  1  1  1  1  1

 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

42 21 72 70 46 69 65  7 50 19

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

62 53 16 55 11 12 59 80 26 57

1  1  1  1  1  1  1  1  1 2

56 10 17 49 66 67 25 48 47 77  

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

20  4 76 40 28 14 22  5  6 44

2  2  2  2  2  2  3  3  3  3

 

poziom wybierania to 33% czyli 25 liczb ale 25 liczba ma ilość wystąpień 1 tak samo jak wszystkie liczby do pozycji 59 więc wybranych jest 59 liczb :

 

 

58 13 54 15 52 51 18 45 43 37

36 33 30 79  1 27  2 29 78 31

32 24 34 35 23 75 38 39  3 41

42 21 72 70 46 69 65  7 50 19

62 53 16 55 11 12 59 80 26

 

wspólne liczby z cykli 0,1 i 2 to 34 liczby :

 

75 74 70 65  7  8 58 10 55 15

49 18 36 23 27 79  2 30 78 32

33 34  3 71 39 42 43 45 46 68

64 54 13 26

 

cykl 3. z okresu  od 30 do 27 stycznia sortowane są liczby ze względu na częstość  wystąpień sposób sortowania jest taki aby  utworzyć listę liczb gorących  ( od najczęściej występującej do najrzadziej występującej):

 

38 59  5 77 48 43 40  3 10 39

4  3  3  3  3  2  2  2  2  2

2 37 29 27 16 23 22 46 58 21

2  2  2  2  2  2  2  2  2  1

 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

68 33 34 35 67 14 72 74 11 41

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

 

 

57 53 56 80  1 54 52 51 60 61

1  1  1  1  1 0  0  0  0  0

45 63 64 44 66 42 36 32 28 26

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

25 73 13 75 76 12  9 79  7 55      

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 

jak poprzednio 33% to 25 liczb ale wybierane są też wszystkie w prawo które mają jedno trafienie czyli 55 liczb:

 

38 59  5 77 48 43 40  3 10 39

 

19 18 24 71 70 17 69 15 30 31

68 33 34 35 67 14 72 74 11 41

65  8 62 78  6 47  4 49 50 20

57 53 56 80  1 54

 

liczby wspólne z wszystkich cykli to 22 liczby :

 

2 3 8 15 18 23 27 30 33 34

39 43 46 57 58 65 68 70 71

 

 

Ponieważ pierwszym cyklem analizowanym ( cykl 0 ) był okres Zimny z dużym prawdopodobieństwem można założyć że jeżeli trend okresowości się utrzyma liczby te znów mogą występować częściej w najbliższych czterech losowaniach (będą gorące).

Aby zagęścić możliwość trafienia w szczyt trendu, można wygenerować prognozę z offsetem o dwa lub trzy losowania wstecz. Wówczas możemy sprawdzić czy trend się sprawdza z założoną okresowością i można zaatakować w trzecim lub czwartym dniu cyklu. Klasyczny przykład :

 

cykl  4 losowań (10 liczb)-> 14 19 26 33 35 44 68 70 72 76

 

03-01-24 ->[ 5] 26 33 44 72 76

03-01-25 ->[ 3] 19 44 68

03-01-26 ->[ 3] 14 33 68

03-01-27 ->[ 7] 14 19 33 35 68 70 72

03-01-28 ->[ 0]

03-01-29 ->[ 0]

03-01-30 ->[ 0]

03-01-31 ->[ 0]

03-02-01 ->[ 4] 14 19 44 76

03-02-02 ->[ 4] 14 26 35 44

03-02-03 ->[ 4] 44 70 72 76

03-02-04 ->[ 5] 26 33 44 68 72

03-02-05 ->[ 1] 72

03-02-06 ->[ 2] 26 70

03-02-07 ->[ 1] 33

03-02-08 ->[ 1] 44  <---- // strzałka pokazuje offset

03-02-09 ->[ 4] 19 44 72 76

03-02-10 ->[ 3] 14 44 68

03-02-11 ->[ 3] 26 33 72 // w tym dniu generujemy z offsetem 3

03-02-12 ->[ 6] 14 26 33 44 72 76  tutaj trafiamy e 6 liczb z 10 średni zysk ze stref to ok 400 zł.

 

 

Dla prognozy GZ->?G pierwszy cykl analizy wstecz jest zawsze Zimny-> ? Prognozuje przyszły cykl Gorący

Dla prognozy ZG->?Z pierwszy cykl analizy wstecz jest zawsze Gorący-> ? Prognozuje przyszły cykl Zimny

 

po co przewidywać cykl zimny, otóż jak wykazuje praktyka bardzo często jeżeli cykl nie sprawdza się pierwsze cykle okazują się przedłużonym cyklem Gorącym.

 

 

przykład :

cykl  4 losowań (22 liczb)->  7 14 21 25 26 31 34 41 42 44 47 49 50 55 57 62 66 67 69 70 75 76

-----------------------------------------------------------------------------------------------

03-01-18 ->[ 9]  7 26 34 42 44 57 70 75 76

03-01-19 ->[ 3] 42 44 75

03-01-20 ->[ 4] 14 47 62 67

03-01-21 ->[ 1] 69

03-01-22 ->[ 4] 25 41 49 50

03-01-23 ->[ 7]  7 25 31 42 66 70 75

03-01-24 ->[ 7] 26 41 42 44 47 57 76

03-01-25 ->[ 7]  7 31 44 49 50 66 67

03-01-26 ->[ 6] 14 21 34 50 62 69

03-01-27 ->[ 3] 14 49 70

03-01-28 ->[ 4] 31 47 50 57

03-01-29 ->[ 3] 21 41 62

03-01-30 ->[ 3] 34 67 69

03-01-31 ->[ 8]  7 25 34 41 49 55 66 75

03-02-01 ->[ 8] 14 21 44 47 49 66 67 76

03-02-02 ->[ 8] 14 25 26 31 42 44 47 57

03-02-03 ->[ 8] 44 50 57 62 67 69 70 76  <----

03-02-04 ->[ 9]  7 26 42 44 47 50 55 69 75   Przedłużony cykl Gorący

03-02-05 ->[ 4] 34 42 49 69

03-02-06 ->[ 5] 25 26 42 69 70

03-02-07 ->[ 5]  7 55 57 67 75

 

 

 

jak wybierać prognozy na które warto zagrać