PanlPrognozOpcje

 

W polu tekstowym "Raport dla [  ] losowań" ustawia się ilość losowań wstecz branych pod uwagę przy wykonywanych analizach skuteczności prognoz. Jeżeli w polu tym wpisana będzie wartość [ 10 ], raport skuteczności będzie wykonany dla 10 losowań poprzednich. Zwiększając tę wartość łatwo zauważysz zjawisko dążenia statystyk do równowagi globalnej. Skuteczność średnia zbliża się do przewidzianej rachunkiem prawdopodobieństwa wartości (dla Multilotka, Keno wynosi 25%). Dla okresów krótszych (10-20) można uzyskać interesujące średnie.

 

Grupa Opcje wyświetlania:

 

Opcja "w polu zakłady" służy do przełączania wyświetlania prognoz miedzy polami tekstowymi "zakłady" i "wyniki". Jeżeli jest zaznaczona prognozy wyświetlane są w polu tekstowym "zakłady".

 

Opcja "AMS mode" wybiera sposób wyświetlania prognoz. Przy włączonej opcji oprócz linijki z liczbami prognozowanymi wyświetlany jest raport trafień w poprzednich losowaniach (wartość tę można zmieniać w polu edycji "Trend wstecz dla [ xx ] losowań" wybieranego z menu "Raporty". Raport trafień wyświetlany jest również dla losowań późniejszych, jeżeli w polu "Offset [ xx ]" jest wybrana wartość przesunięcia ( offsetu) większa niż zero.

 

Opcja "raport częstości" dołącza do wyświetlanych prognoz raport sumujący i pokazujący częstość wystąpień liczb w prognozie dla wszystkich okresów. Raport ten pokazuje ilość liczb użytych w prognozie, posortowanych częstością oraz aktualne odstępy od ostatniego wylosowania tych liczb.

 

Opcja "Expert mode" powoduje, że raport prognoz i raport skuteczności zaopatrzony jest w nagłówek informacyjny, wyjaśniający wyświetlane raporty prognoz i ich skuteczności. Doświadczony użytkownik może wyłączyć opcję i nagłówki nie będą wyświetlane. Możliwa jest wówczas synchronizacja wierszy obu raportów. Poziomy prognoz w obu raportach odpowiadają sobie wierszami w związku z tym ułatwiona jest ich obserwacja i analiza.

 

Opcja "wymuszaj okresy zerowe ZIMNE" powoduje, że prognozy dla okresów zimnych budowane są tylko, jeżeli liczby w tym okresie analizy zupełnie nie występują. Przydatność tej prognozy użytkownicy ocenią sami, prognozy dają dużo mniej liczb ale okresy są zdecydowanie wyraźniejsze dla niewielkich wartości cykli prognoz.

 

Opcja "Auto sprawdzanie" powoduje, że przy zmianie wartości w polu "Offset [ xx ]" wczytywane jest automatycznie w główne pole edycji losowanie z dnia z uwzględnieniem offsetu. Zmiany w tym polu oraz właściwość podświetlania trafień w polu zakłady umożliwia szybkie przeglądanie i analizę trafień kolejnych prognoz. Wykorzystując właściwość podświetlania i szybkiego wybierania losowań sprawdzanie to można również wykorzystać dla wygenerowanych zakładów zamiast wybierania losowania z kalendarza losowań.

 

Opcja "Auto generacja" powoduje, że zmiana ofssetu automatycznie generuje ostatnio wybrana prognozę z uwzględnieniem ostatnio ustawionego offsetu.

 

Uwaga Łączne działanie ostatnich dwu opcji daje ciekawą możliwość generacji i przegadania kolejnych prognoz: Przykład:, Jeżeli obie ostatnie opcje są wybrane, można wstępnie ustalić sposób generacji i sprawdzania. Jeżeli chcemy przeglądać i sprawdzać kolejne prognozy GZ->?G z offsetem np.: 2. Należy wstępnie wygenerować taką prognozę z tak ustawionym offsetem. Wartości tzn. rodzaj prognozy ( tu: GZ->?G) oraz offset, z jakim tę generację należy sprawdzać zostaną zapamiętane i od tej chwili ( od przyciśnięcia przycisku [GZ->?G] każda zmiana offsetu spowoduje wygenerowanie prognozy z uwzględnieniem offsetu, ale w główne pole edycji wczytywane będzie losowanie o 2 losowania późniejsze od offsetu prognozy. Taka opcja umożliwia również przeglądanie i korzystanie z podświetlania trafień dla prognoz z offsetem.