Jak wybierać prognozy

LC<<  LC<  LC> 

 

Obserwacja statystyk może znakomicie ułatwić podjęcie decyzji wyboru metody gry.

 

Typowy przykład:

 

Wybierając z prognoz 3,4 i 6 bardzo łatwo można uzyskać to, o co chodzi, mianowicie skuteczność około 35-50%:

Np. dla prognozy wykonanej dla okresów od 1 do 15, poziomu wybierania 33% i poziomu 3 kolejno naprzemiennych okresów losowań uzyskujemy prognozę i raport skuteczności dla 10 ostatnich losowań wstecz. Na niebiesko w statystyce zaznaczone są trafienia w procentach skuteczności, gwarantujące dobry rezultat na liczby wybranej prognozy. Poniższy diagram statystyki skuteczności został wygenerowany tak, aby w kolumnie 1 wyświelić rezultaty już znane. Jak widać dobry rezultat można byłoby uzyskać biorąc pod uwagę okresy prognoz 1, 5, 7,11,13 i 14.

W ostatniej kolumnie znajduje się średnia wartość prognozy za ostatnich 10 losowań. Jak widać rewelacyjnie od 10 losowań zachowują się prognozy okresów 7 i 14 dając srednią za 10 losowań ponad 40% (zaznaczone na czerwono?. Prognozy te należy bezwzględnie brać pod uwagę aż do czasu załamania się tego trendu. Z prognozami tymi mamy szansę na prawdziwe hity.

Kolejne kolumny od kolumny nr 1 do kolumny 10 zawierają skuteczność prognoz generowanych w kolejnych dniach i sprawdzanych w kolejnych losowaniach od ostatniego do losowania o 10 wcześniejszego.

------------------------------------------------------

Okres    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10|| śr

------------------------------------------------------

Okres   1| 50|   |   |   | | 25|   | 50| 25|   || 20

Okres   2| 20| 20| 25|   | 17| 33|   | 33| 40| 33|| 22

33| 67| 80|   | 20|   || 26

Okres   4| 30|   | 45|   | 19| 33| 20| 30| 41| 29|| 25

Okres   5| 43|   | 33| 25| 14| 40| 33| 29| 25| 17|| 26

Okres   6|   |   | 20| 17|   | 33|   | 50| 20| 33|| 17

Okres   7| 33| 33|   | 75| 40| 67| 67|   | 33| 50|| 40

Okres   8| 20|   |   |   |   | 67| 60|   |   |   || 15

Okres   9| 33|   |   | | 50|   | 33| 40|   | 25|| 23

Okres  10|   |   | 33| 43| 33| 50| 43| 12|   | 29|| 24

Okres  11| 44| 17| 22| 14| 20| 29|   | 20| 12| 50|| 23

Okres  12| 25| 33|   |   |100|   |   |   |   |   || 16

Okres  13| 67| 33|   | 33| 33|   |   |   |   |   || 17

Okres  14| | 17| 40| 20| 50|100|   | 33|10041

Okres  15|   |   | 33|   |   | 67|   |   |   | 33|| 13

------------------------------------------------------

Obserwacja okresowego występowania skutecznych prognoz pozwala przewidzieć dobrą skuteczność dla prognozy okresy 5,9 i 13.

 

------------------------------------------------------------

sumy trafień, skuteczność i trend dla cykli-okresów kwantowania

od 1 do 15 z ostatnich 10 losowań)

------------------------------------------------------------

   cykl-okres ZG-Z|   4|  10|   5|   7|   3|   2|  11|   6|

 suma trafień ZG-Z|  31|  17|  16|  15|  13|  12|  11|  10|

------------------------------------------------------------

   cykl-okres ZG-Z|   7|  14|   4|  10|   3|   2|   5|   6|

średnia skut.w%ZG-Z|  38|  36|  29|  28|  26|  25|  25|  25|

------------------------------------------------------------

   cykl-okres ZG-Z|   7|  14|  13|  10|  12|   3|   9|   5

trend prognozy ZG-Z|  43|  42|  29|  28|  27|  26|  22|  17

------------------------------------------------------------

   cykl-okres ZG-Z|   5|  15|  11|   1|   8|   2|   4|   6

trend prognozy ZG-Z|  17|  16|  13|  12|   9|   7|   4|

------------------------------------------------------------

uwaga : pierwsze dwie grupy w przykładzie są obcięte do 8 pozycji w wierszu, ostatni wiersz trendu jest w całości ale jest złamany do dwu wierszy.

 

Pierwszy wiersz każdej tabeli zawiera numer prognozy ( tu od 1 do 15)

drugie wiersze każdej grupy statystyk to odpowiednio: suma wszystkich trafień tej prognozy za 10 losowań, średnia trafień za 10 losowań ( jest to ta sama wartość, co w ostatnim wierszu tabeli raportów za symbolem ||) posortowana wg średniej oraz ostatnia grupa to przewidywana wartość przyszła wyliczana na podstawie trendu liniowego za 10 losowań. Wiersze te są posortowane odpowiednio sumami, wartościami średniej za xx losowań oraz wielkością wyliczanej regresją liniową  wartością przyszłą.

 

Na podstawie analizy statystyki i wierszy podsumowań i trendów można "przewidywać" skuteczne wybranie prognozy, która rokuje większą skutecznością.

 

Uwagi praktyczne :

Zwykle po okresie mniejszych skuteczności następuje 1 2 dniowy okres zwiększonej skuteczności, "gwarancją"  takiego zachowania się prognoz jest wartość średnia, która przewyższa domyślny procent ( dla Multilotka i Keno 25%). Gracz obdarzony zmysłem obserwacji z łatwością potrafi "przewidzieć przyszłe zachowanie prognozy.

 

Gracze, którzy mają trudności wyboru mogą pomocniczo posłużyć się wyliczeniem trendu, który w pierwszym wierszu grupy podaje numery prognoz wg "przewidywanej wartości prognozy przyszłej podanej w drugim wierszu grupy. W podanym wyżej przykładzie trend wyliczony odpowiada wynikom, ponieważ dla wierszy 7,14 i 13  przewidywania się sprawdziły a w niektórych wyrażnie wyniki były lepsze.

 

Prognoza  7  Przewidywana 43% Faktyczna 33%

Prognoza 14  Przewidywana 42% Faktyczna 50%

Prognoza 13  Przewidywana 29% Faktyczna 67%