Zadanie do wykonania

LC<<  LC<  LC> 

 

Wykonanie systemów można zautomatyzować wstawiając żądania wykonania systemów do kolejki zadań. Należy ustawić opcję gdzie wyniki zadań mają być docelowo zapisane.

Aby nie zaśmiecać bazy błędnymi wynikami, zaleca się zapisywanie do plików a następnie po ich sprawdzeniu "ręczne"  wprowadzenie do bazy.