Odczytanie systemu z bazy

LC<<  LC<  LC> 

System można odczytać ( np. w celu sprawdzenia lub zapisu do pliku ) z bazy wybierająć opcję "odczytaj z bazy" z menu "baza systemów".