Język skryptowy PHP

LC<<  LC<  LC> 

 

Program LottoCad wyposażony został w język skryptowy. Język ten podobnie jak w popularnym programie Excel - Visual Basic, umożliwia automatyzację poprzez tworzenie własnych skryptów do obróbki danych programu.

Język PHP to świetnie nadający się język do tego celu. Jest on bardzo łatwy do opanowania nawet dla początkujących. Język ten zorientowany jest na obróbkę tekstów i w związku z tym obróbka raportów tekstowych i zbiorów z baz danych gier jest świetnym polem do jego zastosowania jako języka skryptowego. Język PHP używany jest głównie do "produkcji" stron internetowych. Takie też dodatkowe zadanie można mu zlecić w naszym programie. Przez co uzyskamy /jak opisze dalej/ dodatkowy interfejs graficzny do zobrazowania analiz i statystyk.

Ponieważ obróbka stron internetowych  zawsze w tym języku wykonywana jest po stronie serwera więc program LottoCad w taki serwer został wyposażony i nie potrzeba nic dodatkowego instalować. Wynik działania skryptów może być wyświetlony w Waszej przeglądarce internetowej (Internet Explorer, Mozilla FF, Opera) jako strona internetowa bez konieczności łączenia się z internetem.

Wynik działania skryptów można kierować również bezpośrednio do pól tekstowych programu. To co i gdzie będzie wyświetlane ustawia się w edytorze skryptów PHP i jego Opcjach.