Panel Prognozy

LC<<  LC<  LC> 

 

 

 

Pola edycji tego panelu służą do zadawania parametrów prognoz:

PanelP1

 

Pole edycji "Procent wybierania z list [ xx]"  służy do zadania, jaka częśc w procentach z list liczb gorących i zimnych ma być wybierana w kolejnych naprzemiennych analizach cykli prognoz.

 

Pole edycji "Start [ xx]" służy do zadania, od jakiego cyklu mają być wykonane prognozy. Pamiętać należy, że zawsze niezależnie od ustawionej ilości wykonywana jest prognoza cyklu "zerowego" i w przypadku prognozy "GZ->?G" jest cykl "zimny" natomiast dla prognozy "ZG->?Z" jest nim cykl "gorący". Następnie naprzemiennie jest wykonywana ilość cykli zadanych w polu "Poziom".

 

Pole edycji "Ile grup [ xx ]" określa ile prognoz od prognozy "start" ma wykonać prognozer. Jeżeli w polu "Start" będzie wprowadzona wartość "1" a w polu "ile grup" będzie wartość "5", wykonanych zostanie 5 prognoz począwszy od prognozy z cyklem 1 do prognozy z cyklem 5. Cyklem nazywamy ilość pogrupowanych losowań wstecz służących do wykonania list liczb najczęściej występujących dla okresu "gorącego" lub najrzadziej występujących dla okresu "zimnego", z których analiza wybiera zadaną w polu (procent) ilość liczb. Aby nie zniekształcać wyników analiz wybieranie z list jest tak skonstruowane że, jeżeli ilość liczb posiadających tę samą wartość częstości występowania w losowaniach jest większa niż by to wynikało z wyliczonej wartości "procent wybierania", wybierane z list są wszystkie liczby posiadające tę wartość. Dlatego zmiany wartości "procentu wybierania" mają tak zdecydowany wpływ na ilość liczb wybieranych do prognozy.

 

Pole "Offset" służy do zadania przesunięcia od ostatniego losowania w bazie losowań, dla którego prognozy mają być wykonane.

 

Pole "Poziom" określa ile naprzemiennych analiz z kolejno pogrupowanych losowań wstecz ma wykonać prognoza ponad poziom zerowy, który wykonywany jest zawsze.

 

Przyciski "GZ->?G" i "ZG->?Z"

 

Przyciski "skut%" i "skut%" służą do wyświetlania odpowiednich raportów skuteczności prognoz dla zadanych w zakładkach "prognozy" i " " parametrów. Raport wyświetlany jest w postaci procentu skuteczności.

 

Przyciski " P : T " i " P : T " służą do wyświetlania odpowiednich raportów skuteczności prognoz dla zadanych w zakładkach "prognozy" i " opcje" parametrów. Raport wyświetlany jest w postaci Ilość liczb | prognoza : ilość trafień | rozdzielonych znakiem dwukropka.